Lahjoitusvaroilla tukea vero-oikeuden tutkimukseen ja opetukseen

Vero-oikeuden haasteena on olla ajassa kiinni. Suomen veromiehet ry:n lahjoitusvaroilla tuetaan erityisesti alan perustutkimusta.

Vero-oikeus on oikeustieteellisessä tiedekunnassa suosittu aine. Nykypäivänä vero-oikeuden osaajia tarvitaan esimerkiksi valtiovarainministeriössä, Verohallinnossa, hallintotuomioistuimissa, verokonsultointiin ja veroriitoihin erikoistuneissa asianajotoimistoissa, tilintarkastusyhteisöissä sekä yritysmaailmassa laajemminkin.

Vero-oikeuden professori Marjaana Helmisen mukaan alaan erikoistuneista oikeustieteilijöistä on kuitenkin huutava pula työmarkkinoilla. Lisäresurssit alan tutkimukseen ja opetukseen otetaan tiedekunnassa ilolla vastaan.

− Vero-oikeus poikkeaa monista muista oikeudenaloista siinä, että syvällinen vero-oikeuden osaaminen ja ymmärrys edellyttävät samanaikaisesti sekä oikeustieteellistä että taloustieteellistä asiantuntemusta. Tänä päivänä vero-oikeuden hallinta edellyttää myös vankkaa kansainvälisen vero-oikeuden ja EU-vero-oikeuden osaamista.

− Lähes mitä tahansa vero-oikeuden kysymystä tutkittaessa on otettava huomioon, miten esimerkiksi perus- ja ihmisoikeudet, verosopimukset, EU:n perusvapaudet ja EU-direktiivit vaikuttavat kansalliseen liikkumavaraan verolainsäädännössä ja sen tulkinnassa, Helminen jatkaa.

Vero-oikeudellinen tutkimus on Suomen veromiehet ry:n varapuheenjohtaja, varatuomari Matti Merisalon mukaan yhdistykselle läheinen asia.

− Olemme olleet vuosikymmenten ajan mukana julkaisemassa Verotus-lehteä, joka tarjoaa foorumin verotieteelliselle keskustelulle. Julkisen rahoituksen vähennysten johdosta pidimme arvokkaana, että voimme osaltamme olla myös turvaamassa laadukkaan tutkimuksen jatkumista.

Vero-oikeutta Merisalo kuvailee dynaamiseksi alaksi.

− Verotus oikeudenalana on sidoksissa alati kehittyvään taloudelliseen toimintaympäristöön. Tällöin myös tutkimuksen ja opetuksen tulee olla ajassa mukana. Tämän päivän aiheita ovat erityisesti globaalin digitalouden verotukseen liittyvät kysymykset, kuten verotusoikeuden oikeudenmukainen jakautuminen ja tehokkaan verotusmenettelyn järjestäminen, hän toteaa.

Lahjoita maailman parhaaksi

Lahjoittamalla tieteelle autat Helsingin yliopistoa rakentamaan tulevaisuutta koulutuksella ja tutkimuksella. Lahjoituksen voi tehdä jollekin kampanjan kärkiteemoista tai valitsemallesi tutkimusalalle opintojen ja tutkimuksen tueksi. Tule mukaan tekemään tekoja maailman parhaaksi!

Tee lahjoitus »»