Kysely: Suomalaiset kokevat oikeudellisen tiedon vaikeaksi saavuttaa - Oikeustieteellinen tiedekunta etsii ratkaisua teknologiasta

Vain 59 % suomalaisista uskoisi saavansa äänensä kuuluviin oikeusjärjestelmässä*, selviää Helsingin yliopiston Legal Tech Labin kyselystä. Kokemusta tasavertaisesta oikeuksien toteutumisesta kuitenkin heikentävät sekä kokemukset oikeusjärjestelmässä asioinnista että vaikeaksi koettu pääsy ymmärrettävän tiedon äärelle. Legal Tech Lab -hanke tutkii ja kokeilee, miten teknologia voisi parantaa oikeudellisen tiedon saatavuutta ja auttaa kansalaisia pääsemään oikeuksiinsa.

Suomalaisten luottamus oikeusjärjestelmään sekä omiin kykyihin selvitä yhteiskunnassa on hyvä. Kyselyn mukaan lähes kolme neljäsosaa suomalaisista kokee oikeusjärjestelmän oleva kansalaisia varten. Omista oikeuksista kiinni pitäminen oikeusjärjestelmässä edellyttää kuitenkin itseluottamuksen lisäksi kykyä arvioida viranomaisten ja juristien toimintaa. Vain hieman yli puolet luottaa kykyihinsä arvioida viranomaisten toiminnan lainmukaisuutta ja puolustaa oikeuksiaan. Myös lainopillisen avun saatavuudessa on parannettavaa: Avun saamista lakiasioissa ei pidetä tavalliselle ihmiselle taloudellisesti mahdollisena, sillä juristien palvelut ovat kalliita (66 %).

Kun tavallinen ihminen törmää oikeusjärjestelmään, niin sehän on usein aika epämiellyttävä kokemus.

”Kun tavallinen ihminen törmää oikeusjärjestelmään, niin sehän on usein aika epämiellyttävä kokemus. Tällä kyselyllä halusimme ymmärtää näitä törmäyksiä tavallisen suomalaisen näkökulmasta, ilman oikeustieteellistä kehystystä”, toteaa Legal Tech Lab -hanketta johtava tutkija Riikka Koulu.

Jopa 72 % suomalaisista kokee lakiin liittyvien asioiden olevan maallikolle vaikeita ymmärtää. Tasavertainen ja luottavainen asiointi edellyttäisi helposti omaksuttavaa mutta laadukasta oikeudellista tietoa. Oikeudellista tietoa haluttaisiin hakea etupäässä yleisellä tasolla luotettaviksi koetuista lähteistä (Finlex, virastojen/julkishallinnon verkkosivut, juristit).

Nykyisin olemassa olevan tiedon saavutettavuus on haaste. Vastaajista 52 % kokee, että heidän on vaikea ymmärtää viranomaisviestintää ja sen seurauksia itselleen. Heikommaksi omat valmiutensa arvioivista** jopa 77 % sanoo haluavansa ymmärtää oikeudellisia asioita nykyistä paremmin, mutta ei tiedä miten aloittaa. Epävarmojen tietolähteenä korostuu vertaistieto: internetin keskustelupalstat ja vastaavassa tilanteessa olleet tuttavat.

Teknologian mahdollisuus on siinä, että omaksutaan uusi käyttäjälähtöinen lähestymistapa asiointiin ja luotettavan tiedon äärelle pääsemiseen.

”Teknologian mahdollisuus on siinä, että omaksutaan uusi käyttäjälähtöinen lähestymistapa asiointiin ja luotettavan tiedon äärelle pääsemiseen. Kyselyn tuloksissakin näkyy, kuinka hyvin suunnitellut digitaaliset ratkaisut olisivat keskeinen keino parantaa tavallisen suomalaisen kokemusta pääsystä – siitä, että oikeusjärjestelmä on häntä varten”, Riikka Koulu toteaa.

Legal Tech Lab tekee yhteistyötä käytännön toimijoiden kanssa ja luo keskustelua eri ryhmien välille. Myös opiskelijat halutaan mukaan toimintaan: ”Oikeustieteellisellä tiedekunnalla on velvollisuus ja vastuu kouluttaa seuraavan sukupolven juristit, jotka ymmärtävät uutta toimintaympäristöä”, kiteyttää Koulu.

Legal Tech Lab järjestää 13.-15.10. Hack the Law -tapahtuman oikeustieteen, designin ja tietojenkäsittelytieteen opiskelijoille Helsingin yliopistosta, Aalto-yliopistosta ja muista pääkaupunkiseudun korkeakouluista. Viikonlopun intensiivisellä hackathon-työskentelyllä pyritään luomaan täysin uudenlaisia, käyttäjäystävällisiä digitaalisia ratkaisuja, jotka parantavat kansalaisten pääsyä oikeusjärjestelmään. Hackathon-opiskelijaryhmiä mentoroivat alan huippuammattilaiset.

 

Kyselyn teki Pentagon Insight ja se toteutettiin kansallisesti edustavalla otoksella Taloustutkimuksen paneelissa syyskuussa 2017. Kyselyyn vastasi 1 012 suomalaista.

 

* 59 % uskoisi saavansa äänensä kuuluviin oikeusjärjestelmässä, mikäli ei tuntisi järjestelmää ja sen toimintaa erityisen hyvin.

**Miten arvioisit omia valmiuksiasi toimia tilanteissa, joissa vaaditaan tietoa laillisista oikeuksistasi tai velvollisuuksistasi sekä kykyä puolustaa niitä? – 76 % hyvät (18 %) tai melko hyvät (58 %) valmiudet

Lisätietoja

Riikka Koulu, johtaja, Legal Tech Lab (riikka.koulu@helsinki.fi, puh. 050 588 0414)

Tatu Malmström, toimitusjohtaja, Pentagon Insight (tatu.malmstrom@pentagoninsight.fi, puh. 044 557 3609)

Ilkka Toikkanen, opiskelija / vapaaehtoinen, Legal Tech Lab (ilkka.toikkanen@helsinki.fi, puh 040 8246693)

Legal Tech Lab on Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan hanke, joka tutkii, kokeilee ja selventää oikeuden ja teknologian rajapintoja. Tavoitteena on lisätä tietoa teknologian mahdollisuuksista oikeudellisessa toiminnassa sekä tuottaa oivalluksia ja kriittisiä näkemyksiä oikeudellisten palveluiden kehittämisen ja yhteiskunnallisen päätöksenteon tueksi. Akateeminen ja käytännön tieto halutaan yhdistää, kansallisesti ja kansainvälisesti, ja luoda uudenlainen toimintamalli tutkimukselle, opetukselle ja yhteiskunnalliselle vuorovaikutukselle. Oikeuden ja teknologian yhdistäminen asettaa palveluiden loppukäyttäjät ja kansalaiset keskiöön juristien sijaan ja oikein toteutettuna oikeudellinen digitalisaatio voi helpottaa pääsyä oikeuksiin.