Kestävyyskysymykset Suomen ja Kiinan kahdenvälisen vertailevan oikeustieteen seminaarin aiheena

10th Sino-Finnish Bilateral Seminar on Comparative Law järjestetään 10.-11.6. Helsingin yliopistolla. Vuosittain pidettävä seminaari on järjestykseltään jo kymmenes.

Tapahtuman pääaiheena on tänä vuonna kestävyys eri oikeudenalojen näkökulmasta.

– Tarve käsitellä ja ymmärtää kestävyyttä eri oikeusaloilla on yhä suurempi myös oikeusvertailevasta näkökulmasta. Ilmastonmuutos ja ympäristön pilaantuminen ovat keskeisiä haasteita, jotka heijastavat globalisaation syventymistä. Kestävyys-teema on jatkumoa viime vuonna Pekingissä järjestetystä kahdenvälisestä seminaarista, jossa keskityttiin ympäristöllisiin ja oikeudellisiin ongelmiin, Finnish China Law Centerin johtaja, professori Ulla Liukkunen toteaa.

– Toivomme seminaarin antavan mahdollisuuksia oikeusvertailevaan keskusteluun ja dialogiin sekä edesauttavan verkostoitumista tutkijoiden kesken, Liukkunen jatkaa.

Kestävyyden ohella seminaarin muita aiheita ovat julkisoikeuden alan viimeaikaiset kehityspiirteet sekä oikeus, kieli ja oikeuskulttuuri.

– Olemme iloisia voidessamme järjestää tämän kymmenennen seminaarin. On myös merkittävää, että China Law Centerin vuonna 2013 alkaneen työn jatkuvuus on noteerattu osana Suomen ja Kiinan välisiä suhteita Sino-Finnish Joint Action Plan -yhteistoimintasuunnitelmassa, Liukkunen kertoo.

China Law Center toimii tärkeänä foorumina oikeustieteellisen alan tutkijoille tutkimusyhteistyön syventämiseen ja kehittämiseen kiinalaisten tutkijoiden kanssa. Centerin tehtävänä on edistää Kiinan oikeuden tutkimusta ja koulutusta Suomessa. Kesäkuussa pidettävän seminaarin jälkeen keskus järjestää Kiinan oikeustieteen pohjoismaisen verkoston (Nordic Network for China Law) kokouksen. China Law Centerin alullepaneman verkoston tavoitteena on edistää Kiinan oikeuden tutkimusta ja opetusta sekä tähän liittyvää yhteistyötä pohjoismaisessa kontekstissa.

10th Sino-Finnish Bilateral Seminar on Comparative Law järjestetään valtakunnallisen Kiinan oikeuden ja kiinalaisen oikeuskulttuurin keskuksen, Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan sekä Kiinan yhteiskuntatieteiden tiedeakatemian (CASS) Law instituutin yhteistyönä.