Jukka Mähönen: "Nuorten osuuskuntalaisten halu parantaa maailmaa inspiroi minua"

Mähönen on Suomen ensimmäinen osuuskuntaoikeuden professori.

Mitä tutkit?

Tutkin yritysten johtamisen, toiminnan, rahoituksen ja viestinnän kestävyyttä. Käytännössä: miten yritykset ottavat toiminnassaan huomioon yhteiskunnan, jonka osa ne ovat, ja planeetan, jonka tulevaisuudesta ne ovat vastuussa.

Erityisesti keskityn yhteistoiminnan muotoihin sekä yksittäisissä yrityksissä että yritysten muodostamissa arvoketjuissa ja -verkostoissa. Uusimmat tutkimusprojektini keskittyvät pohjoismaisiin kestäviin yritysmalleihin.

Tähän liittyvä keskeisin tutkimusprojektini on Oslon yliopistossa oleva johtamani tutkimusryhmä Futuring Sustainable Nordic Business Models. Kestävyys on keskiössä oikeustieteellisen tiedekunnan tutkimusryhmässä Companies, Markets and Sustainability, jonka varajohtaja olen. Tutkimusryhmän keskeisin projekti on EU-rahoitteinen H2020-projekti Sustainable Market Actors for Responsible Trade, jonka riskienhallintapäällikkö olen.

Mihin ja miten oman tutkimuksesi aihe vaikuttaa?  

Tutkimukseni käsittelevät sitä, miten sosiaalisesti ja ekologisesti kestävän ruoan tuotannon, jakelun, kulutuksen ja kierrätyksen kehittäminen voi samalla mahdollistaa osallistavia yritysmuotoja.

Tavoite on, että kaikki ketjuun osallistuvat saavat reilun osansa arvonlisäyksestä niin, että myös ihmisten planeetan ekosysteemiin aiheuttamat haavat parantuvat.

Mikä alallasi inspiroi sinua erityisesti juuri nyt?

Osuustoimintayrityksiä perustavat ja pyörittävät nuoret ihmiset, jotka pyrkivät teoillaan parantamaan maailmaa. Lisäksi inspiroidun siitä, että on myös vakiintuneita, korkean profiilin osuustoimintayrityksiä, jotka aidosti pyrkivät tukemaan tätä nuorta ruohonjuuritason osuustoimintakasvillisuutta. 

 

Jukka Mähönen on osuuskuntaoikeuden professori oikeustieteellisessä tiedekunnassa.

Jukka Mähösen julkaisut, aktiviteetit ja projektit Oslon yliopistossa.

Katso Jukka Mähösen uuden professorin tervetuliaisluento 29.5.2019

Tutustu muihin Helsingin yliopiston uusiin professoreihin.