Helsingin yliopisto mukaan pankkisääntelyn tutkimukseen

Helsingin yliopisto on pyydetty European Banking Instituten akateemiseksi jäseneksi. Aktiivisena akateemisena toimijana on yliopistosta oikeustieteellinen tiedekunta.

Yliopistoa edustaa instituutin akateemisessa johtokunnassa professori Seppo Villa oikeustieteellisestä tiedekunnasta. Villa koordinoi ja valvoo yliopiston ja instituutin välistä toimintaa.

Helsingin yliopisto ja oikeustieteellinen tiedekunta ovat finanssialalla merkittäviä tutkimustiedon ja opetuksen tuottajia sekä hyvin menestyneitä kansanvälisissä yliopistovertailuissa.

– Yhteistyö instituutin kanssa avaa ikkunoita tutkimukseen, tuo tutkijoille uusia mahdollisuuksia ja projekteja ja antaa mahdollisuuden osallistua pankkitoiminnan sääntelyn tutkimuksiin kansainvälisesti, toteaa Seppo Villa.

European Banking Institute on eurooppalainen pankkisääntelyn tutkimuksen yhteishanke. Instituutti on pankkitoimintaan liittyvien opintojen keskus, joka koordinoi eurooppalaisten akateemisten instituutioiden välistä tutkimustyötä oikeustieteen, talouden ja laskentatoimen alalla. Instituutin tarkoituksena on tuottaa tutkimusta eurooppalaisesta pankkisääntelystä, pankkitoiminnan valvonnasta ja ratkaisuista sekä rahoituslaitosten ja rahoitusmarkkinoiden valvonnasta oikeuden ja talouden sekä muista asiaan liittyvistä näkökulmista. Instituutti edistää tutkijoiden, pankkitoiminnan valvojien ja tarkastajien, alan edustajien sekä neuvonantajien dialogia.

European Banking Instituten verkkosivut