Antti Aine: Urheiluoikeus varmistaa, että lajiliitot toimivat oikeudenmukaisesti

Urheiluoikeus on kasvava oikeudenala, jonka tutkimus vaikuttaa sekä juniorien että huippu-urheilijoiden elämään. Antti Aine on alan tuore professori Helsingin yliopistossa.

Mitä tutkit? 

Tutkin urheiluun liittyviä oikeudellisia kysymyksiä useasta eri näkökulmasta. Tutkimuksessani käsittelen muun muassa urheilijoiden oikeusasemaa ja julkisen vallan mahdollisuuksia säännellä urheilua yhteiskunnallisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Teen tutkimusta myös urheilujärjestöjen toiminnan oikeudellisista puitteista.    

Mihin ja miten oman tutkimuksesi aihe vaikuttaa? 

Urheilujärjestöt, kuten erilaiset lajiliitot, voivat vaikuttaa omilla säännöillään ja päätöksillään merkittävästi kaikkien urheilijoiden harjoittelu- ja kilpailumahdollisuuksiin. Niiden vaikutukset ulottuvat niin junioreihin kuin huippu-urheilijoihin.

Urheiluoikeudellisesti on mielenkiintoista tutkia, millaisia oikeudellisia reunaehtoja lajiliittojen toiminnalle voidaan asettaa. Tutkimus voi käsitellä esimerkiksi liittojen sääntöjä ja päätöksiä, jotka vaikuttavat lasten ja nuorten mahdollisuuksiin vaihtaa seuraa tai urheiluseurojen edellytyksiin tehdä taloudellista yhteistyötä eri kumppanien kanssa. 

Mikä alallasi inspiroi sinua erityisesti juuri nyt? 

Urheiluoikeus on kasvava ja kehittyvä oikeudenala, jolloin tutkimuksessa on keskityttävä oikeudenalan yleisten oppien jäsentämiseen. Tämä tarkoittaa esimerkiksi urheiluoikeuden kantavia periaatteita koskevan keskustelun edistämistä.  

Samaan aikaan tutkijoiden on tarkasteltava konkreettisia urheilussa ilmeneviä oikeudellisia ongelmia. Ne voivat liittyä esimerkiksi urheilumarkkinoiden toimintaan sekä perus- ja ihmisoikeuksien asemaan urheilussa. 

 

Antti Aine on urheiluoikeuden professori oikeustieteellisessä tiedekunnassa. Professuuri on jaettu Turun yliopiston kanssa.

Tutustu Antti Aineen profiiliin Turun yliopiston verkkosivuilla.  

Katso Antti Aineen uuden professorin tervetuliaisluento 29.5.2019.

Tutustu muihin Helsingin yliopiston uusiin professoreihin.