Ura ja työelämä

Pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuden maistereilla on laajat työllistymismahdollisuudet.

Monet pohjoismaisten kielten maistereista työskentelevät kääntäjinä ja kielentutkijoina sekä yritysten tiedottajina ja hallinnollisissa tehtävissä suunnittelijoina sekä Suomessa että muissa Pohjoismaissa. Jos sinulla on erinomainen ruotsin kielen taito, voit työskennellä myös kielenhuoltajana (esim. jonkin tiedotusvälineen palveluksessa) tai kustannus-, sanomalehti- tai aikakauslehtitoimittajana.

Pohjoismaisen kirjallisuuden maisterin tutkinnon suorittaneena voit myös työskennellä erilaisissa kulttuurinvälitystehtävissä, kulttuuri- tai kustannustoimittajina tai aikakauslehtiin, digitaalisiin verkkojulkaisuihin, kulttuuritietokantoihin ja vastaaviin liittyvissä tehtävissä.

Monista tulee suomenkielisten koulujen ruotsin kielen opettajia tai ruotsinkielisten koulujen äidinkielen ja kirjallisuuden opettajia. Jos suunnittelet aineenopettajan uraa, sinun tulee suorittaa opettajan pedagogiset opinnot maisterivaiheessa. Lue lisää aineenopettajan pätevyydestä humanistisen tiedekunnan Opettajan pätevyys -sivulta!

Filosofian maisterin tutkinnon suoritettuasi voit hakea oikeutta suorittaa filosofian tohtorin tutkintoa, joka on tieteellinen jatkotutkinto. Helsingin yliopiston humanistinen tiedekunta on suuntautunut vahvasti tutkimukseen, ja tiedekunnan tutkimus on monilla aloilla eurooppalaista ja kansainvälistä kärkeä. Pohjoismaisista kielistä valmistuneille on luonnollista hakea kielentutkimuksen tohtoriohjelmaan, kun taas pohjoismaisista kirjallisuuskista valmistuneet hakeutuvat yleensä filosofian, taiteiden ja yhteiskunnan tutkimuksen tohtoriohjelmaan.