Kielten maisteriohjelman opintosuunnissa koulutuksen ja tutkimuksen painopiste on usein niissä kieleen, kielen käyttöön ja kulttuuriin liittyvissä kysymyksissä, jotka ovat nykyelämän kannalta ajankohtaisia. Niitä ovat mm. kielellinen vuorovaikutus, kielenopetus, kieliteknologia, kaksi- ja monikielisyys, lisääntyvä kansainvälistyminen ja liikkuvuus, globalisaatio, kaupungistuminen ja nousevat taloudet. Monissa opintosuunnissa harjoitetaan myös teoreettisesti painottunutta kielen ja kirjallisuuden tutkimusta sekä historiallista kielitiedettä.

Alla on lueteltuna joitakin käynnissä olevia tutkimusprojekteja. Lisätietoa tutkimuksesta ja tutkijoista löydät humanistisen tiedekunnan Tieteenalat-sivulta.