Tutustu ohjelman opetus- ja tutkimushenkilökuntaan
Alla pääset tutustumaan ohjelman opetuksessa ja suunnittelussa mukana oleviin henkilöihin ja heidän tutkimukseensa. Tarkkoja tietoja opettajien tutkimusaiheista, julkaisuista ja tutkimusryhmistä löydät henkilölinkeistä.

Mikäli sinulla on kysyttävää hakemisesta, pääsyvaatimuksista tai hakemuksen liitteistä, ota yhteyttä hakuneuvontaan.

Ohjelman johtaja
Opetus- ja tutkimushenkilökunta
Aasian kie­let
Afri­kan ja Lähi-idän kie­let
An­tii­kin kie­let ja kir­jal­li­suus
Ibe­ro­ro­maa­ni­nen fi­lo­lo­gia
Ita­lia­lai­nen fi­lo­lo­gia
Mui­nai­sen Lähi-idän kie­let
Rans­kan kie­li ja rans­kan­kie­li­nen kult­tuu­ri
Sak­san kie­li ja sak­san­kie­lis­ten mai­den kult­tuu­ri
Sla­vis­tiik­ka ja bal­to­lo­gia
Ve­nä­jän kie­li ja kir­jal­li­suus