Opettajat

MAAT 30 1500

Molekyylibiotieteiden kandiohjelma on Viikin kampuksen yhteinen, laaja-alainen  koulutusohjelma, jonka toimintaan osallistuu monta tiedekuntaa ja yksikköä, mikä tarjoaa monipuolisia ja mielenkiintoisia kurssi- ja harjoittelumahdollisuuksia koko kampuksen alueelta. 

Molekyylibiotieteiden kandiohjelman opettajina ja kandidaatintutkielmien ohjaajina toimivat molekyylibiotieteisiin liittyvien maisteriohjelmien opettajat ja tutkijat: