Perusopinnot ovat jokaiselle kulttuurien tutkimuksen kandiohjelman opiskelijalle samat. Perusopintojen aikana muodostat käsityksen kulttuurien tutkimuksen tieteenalojen lähestymistavoista. Lisäksi tutustut erilaisiin tutkimusaineistoihin ja -menetelmiin. 

Yhteisten opintojen suorittamisen jälkeen voit valita, mihin opintosuuntaan aiot opinnoissasi suuntautua: Aasian tutkimus, Afrikan ja Lähi-Idän tutkimus, alue- ja kulttuurintutkimus, arkeologia, folkloristiikka, kansatiede, taidehistoria tai uskontotiede. Valintojen apuna käytetään tarvittaessa perusopintojen opintomenestystä.

Lisäksi kulttuurien tutkimuksen kandiohjelma tarjoaa Antiikin kulttuuri -opintokokonaisuuden valinnaisina opintoina.

Mikäli olet kiinnostunut Afrikan, Aasian tai Lähi-idän alueiden kielistä, tutustu myös kielten kandiohjelman opetustarjontaan.