Tutkimus

Kulttuurien tutkimuksen kandiohjelma perustuu vahvaan ja kansainvälisesti tunnustettuun maamme monipuolisimpaan ihmistieteelliseen tutkimukseen.

Tutkimuskohteita ovat kulttuurien kohtaaminen, ympäristön ja ihmisen vuorovaikutus, arjen kulttuurit, taidehistorialliset suuntaukset, alueiden erityispiirteet, uskonnolliset ilmiöt ja perinteiden välittymiseen liittyvät kysymykset.

Ajassamme kulttuurin ja yhteiskunnan rajapinta on erityisen haastavassa tilassa. Siksi kandiohjelman tieteenaloilla tutkitaan esimerkiksi sosiaalisen median vaikutusta ihmisen toimintaan ja siirtolaisuuden ja maahanmuuton kysymyksiä.

Eri tieteenalojen tutkimushankkeissa näitä kysymyksiä lähestytään sekä alueellisesti että temaattisesti. Alueellisuutta voidaan lähestyä sekä paikallisesti, kansallisesti että globaaleina suuralueina. Harvinaisen laajalla tieteenalojen kentällä painoalat vaihtelevat tutkimushankkeiden mukaan – esihistoriasta nykypolitiikan tutkimukseen sekä kansanperinteestä nykytaiteeseen.