Opiskelun yhtenä tavoitteena on synnyttää tieteellinen uteliaisuus erilaisia kulttuureja ja kieliä kohtaan. Tieteellinen lähestymistapa auttaa ymmärtämään ja tulkitsemaan ilmiöitä, joita kohdataan päivittäin niin arki- kuin työelämässä. Oman alan syvällisen hallinnan lisäksi kandiohjelma tarjoaa yleisiä työelämän valmiuksia, joihin kuuluvat niin tiedon hankkiminen, arvioiminen kuin käsittely, itsensä ilmaiseminen selkeästi suullisesti ja kirjallisesti omalla äidinkielellä sekä ryhmätyötaidot.

Kandidaatintutkinnon jälkeen voit opintosuunnastasi riippuen jatkaa opintojasi yhdessä seuraavista maisteriohjelmissa:

Voit myös hakea suoritusoikeutta muihin maisteriohjelmiin. Lisätietoa maisteriohjelmista löydät Helsingin yliopiston koulutustarjonta-sivuilta.