Kemian osaston palvelut ja yhteistyö

Tarvitsetko mittauspalveluja tai yrityksellesi toimitiloja? Oletko kiinnostunut koulutuksesta tai tutkimusyhteistyöstä? Täältä saat lisätietoa monista kemian osaston yhteistyömahdollisuuksista.
Kemianluokka Gadolin

Kemianluokka Gadolin on Helsingin yliopiston kemian osastolla toimiva monipuolinen ja toiminnallinen kemian oppimis-, kehittämis- ja tutkimusympäristö, joka tarjoaa kiehtovia elämyksiä kouluille ja oppilaitoksille. Tavoitteena on tukea kemian oppimista ja opetusta, lisätä kemian kiinnostavuutta, kasvattaa tietoisuutta kemian alan laajasta kentästä, tarjota tietoa kemian alan opinnoista ja uravaihtoehdoista sekä antaa elämyksiä kemian oppimisesta.

VERIFIN

VERIFIN on Helsingin yliopiston Matemaattis-luonnontieteelliseen tiedekuntaan kuuluvan kemian osaston yksikkö, joka perustettiin vuonna 1994 jatkamaan vuonna 1973 aloitettua Kemiallisen Aseen tutkimusprojektia (CW-projekti). VERIFIN tukee kemiallisen aseen kieltosopimuksen valvontaa kehittämällä tutkimusmenetelmiä kemiallisille taisteluaineille ja antamalla alaan liittyvää koulutusta.

VERIFINin toiminnan pääasiallinen rahoittaja on Suomen ulkoministeriö.