Kemian opiskelu

Maailman suuret kysymykset eivät ratkea ilman kemiaa! Kun tarvitaan uusia materiaaleja, aineiden ominaisuuksien tutkimusta ja valmistusmenetelmien kehittämistä, aineiden erottamista ja tunnistamista, puhdistusmenetelmiä ja laadunvalvontaa, tarvitaan kemiaa. Kun opiskelet meillä, saat valmiudet toimia niin tutkijana, opettajana kuin kemianteollisuudessakin.

Kemian osastolla voit suorittaa kemian kandiohjelman. Lisäksi tarjoamme aineenopettajan kandintutkintoa.

Kemian kandiohjelmassa suoritat luonnontieteiden kandidaatin tutkinnon, joka antaa valmiudet jatkaa useissa eri maisteriohjelmissa. Tutkinnon suoritettuasi voit jatkaa opintojasi Kemian ja molekyylitieteiden, Materiaalitutkimuksen, Ilmakehätieteiden tai Teoreettisten ja laskennallisten menetelmien maisteriohjelmassa. Vaihtoehtoisesti voit hakea esimerkiksi aineenopettajakoulutukseen Matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan maisteriohjelmassa, kansainväliseen Advanced Spectroscopy in Chemistry -maisteriohjelmaan tai muihin maisteriohjelmiin.

Bachelor's programme in Science on luonnontieteiden monialainen, kansainvälinen kandidaatintutkinto. Se perustuu fysiikan, kemian, matematiikan ja tilastotieteen, tietojenkäsittelytieteen ja datatieteen tutkimukselle, ja tarjoaa monipuoliset valmiudet edetä näiden alojen maisteriohjelmiin.

Bachelor's programme in Science on kokonaan englanninkielinen.

Kemian maisteriohjelmat on tarkoitettu kandidaatin tutkinnon tai muun soveltuvan pohjakoulutuksen suorittaneille opiskelijoille. Maisteriohjelmista valmistut filosofian maisteriksi mikä antaa kelpoisuuden myös tohtoriopintoihin.

Kemian ja molekyylitieteiden maisteriohjelmassa perehdyt syvällisesti kemian kokeellisiin tutkimusmenetelmiin yhdeltä tai useammalta kemian alalta, kuten radiokemian, molekyylitutkimuksen sekä spektroskopian alalta. Opinnot maisteriohjelmassa antavat sinulle erinomaisen pohjan asiantuntijuudelle ja valmistelevat sinua kohtaamaan niin paikallisia kuin globaalejakin haasteita.

Monitieteinen materiaalitutkimuksen maisteriohjelma perustuu fysiikkaan, kemiaan, biologiaan ja lääketieteeseen, matematiikkaan ja tietojenkäsittelytieteeseen, ja niitä kaikkia hyödynnetään opetuksessa. Tulet tutkimaan esimerkiksi biomateriaaleja, nanomateriaaleja, älykkäitä materiaaleja, polymeereja, komposiitteja, elektroniikkaa, energiantuotantoa ja energian varastointia sekä ympäristöystävällisiä ja kestäviä materiaaleja.

Maisteriohjelman opetus järjestetään englanniksi. Kurssit ja opinnäytteet on myös mahdollista suorittaa suomeksi tai ruotsiksi ellei opetuksen kannalta ole syytä edellyttää muuta.

Ilmakehätieteiden maisteriohjelmassa opit ymmärtämään ilmastonmuutoksen, ilmanlaadun ja sään muutosten keskeisiä kysymyksiä. Maisteriohjelma on myös ainoa meteorologeja kouluttava koulutusohjelma Suomessa.

Maisteriohjelma on monikielinen. Opetus järjestetään englanniksi. Kurssit ja opinnäytteet on myös mahdollista suorittaa suomeksi tai ruotsiksi ellei opetuksen kannalta ole syytä edellyttää muuta.

Teoreettisten ja laskennallisten menetelmien maisteriohjelmassa saat vahvan perustan fysiikan, matematiikan, kemian ja/tai tietojenkäsittelytieteen teoreettisiin menetelmiin, mallinnukseen sekä matemaattiseen ja numeeriseen analyysiin. Koulutusohjelman erityispiirre on mahdollisuus yhdistää opintoja laaja-alaisesti edellä mainituista oppiaineista.  Se soveltuu erinomaisesti sekä perustutkimuksen että monenlaisten sovellusten tarpeisiin. 

Maisteriohjelma on monikielinen. Opetus järjestetään englanniksi. Kurssit ja opinnäytteet on myös mahdollista suorittaa suomeksi tai ruotsiksi, ellei opetuksen kannalta ole syytä edellyttää muuta.

Nordic Master in Environmental Changes at Higher Latitudes (EnCHiL) on Pohjoismaiden johtavien yliopistojen yhteinen maisteriohjelma. Korkeilla leveysasteilla ekosysteemit ja yhteiskunnat muuttuvat kiihtyvällä vauhdilla, jolloin monitieteisen ympäristökoulutuksen saaneiden asiantuntijoiden tarve kasvaa. EnCHiL-ohjelmassa perehdytään erilaisiin korkeilla leveysasteilla tapahtuviin fysikaalisiin, biologisiin ja yhteiskunnallisiin prosesseihin ja siihen, miten ne vuorovaikutuksessa toistensa kanssa muokkaavat arktisia ympäristöjä. EnCHiL-ohjelma sisältää paljon käytännönläheisiä opintoja, ja opintoihin sisältyy pakollinen liikkuvuusjakso toisessa pohjoismaisessa yliopistossa.

Master's programme on Advanced Spectroscopy in Chemistry (ASC) on kansainvälinen eurooppalainen maisteriohjelma, joka on viiden eurooppalaisen yliopiston yhteinen ohjelma. Ohjelmassa keskitytään spektrosopian menetelmien hyödyntämiseen kemiallisissa analyyseissa. Valmistuneilla opiskelijoilla on erinomaiset mahdollisuudet työskennellä kemianteollisuuden ammattilaisina. Ohjelma on kansainvälinen, ja opintoja on mahdollista suorittaa siihen kuuluvissa yliopistoissa. Ohjelmasta valmistuneet voivat myös jatkaa tohtoriopintoihin.

Kiinnostaako sinua opettajan ammatti? Matematiikan, fysiikan tai kemian aineenopettajan kandi- ja maisteriohjelmat ovat erinomainen valinta näistä tieteenaloista, opettamisesta ja ihmisläheisestä työskentelystä kiinnostuneille.

Opettajan kandiohjelmassa on kolme opintosuuntaa: matematiikan opettaja, fysiikan opettaja tai kemian opettaja. Valitset ensimmäiseksi opetettavaksi aineeksesi matematiikan, fysiikan tai kemian. Toiseksi opetettavaksi aineeksi voit valita jonkin toisen näistä kolmesta aineesta tai jonkin kokonaan muun koulussa opetettavan aineen (esim. tietojenkäsittelytiede, biologia tai maantiede).

Aineenopettajana pääset tekemään antoisaa työtä lasten ja nuorten parissa. Työssäsi avaat oppilaillesi ovia uusiin maailmoihin ja autat heitä näkemään, miten matematiikka, fysiikka ja kemia näkyvät kaikkialla ympäristössämme ja kaikissa meissä. Voit myös työskennellä oppilaitosten lisäksi monenlaisissa koulutuksen johtamista, suunnittelua ja kehittämistä sisältävissä tehtävissä. Opintosuuntia on kolme: matematiikan, fysiikan tai kemian opettaja.

Toiseksi opetettavaksi aineeksi voit valita jonkin toisen näistä kolmesta aineesta tai jonkin kokonaan muun koulussa opetettavan aineen (esim. tietojenkäsittelytiede, biologia tai maantiede).

Tohtorikoulutus

Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan tohtorikoulutus tuottaa uuden sukupolven huippututkijoita. Siksi rekrytoimme lahjakkaimmat ja motivoituneimmat tohtorikoulutettavat. Tutkinto pätevöittää kansainväliselle tutkijanuralle parhaisiin yliopistoihin sekä vaativimpiin yhteiskunnan asiantuntijatehtäviin. Tohtorikoulutus perustuu tiedekunnassa tehtävään tutkimukseen, jota tehdään lukuisissa arvotetuissa kansainvälisissä tutkimusryhmissä, ml. useat Suomen Akatemian huippuyksiköt.

Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan tohtorintutkinto suoritetaan tohtoriohjelmissa, jotka ovat hakukohteina. Kumpulan kampuksella toimii luonnontieteellinen tutkijakoulu. Lisäksi tiedekunnan tohtorintutkinto on mahdollista suorittaa kahdeksassa muihin tutkijakouluihin kuuluvissa tohtoriohjelmissa.

Tutustu opiskeluun tiedekunnassa

Millaista on opiskelu matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa? Entä opiskelijaelämä? Tutustu tiedekuntamme opiskeluun ja opiskelijan palveluihin täällä!