Molekyylitiede

Kemian osaston molekyylitieteen tutkimusohjelma yhdistelee useita kokeellisia ja teoreettisia lähestymistapoja. Pääasialliset painopisteet kokeellisessa tutkimuksessa ovat ihmisen uloshengitysilman tarkkailu, valokemia, matalan lämpötilan kemia, kemiallisten reaktioiden tutkimus, kaasukinetiikka, kiinteän aineen ja pintojen reaktiot sekä palamisen kemia. Kokeellisten tekniikoiden (infrapuna-alueen taajuuskammat, tarkkuuslaserspektroskopia ja massaspektrometriset menetelmät) ohella kehitämme ja käytämme lukuisia teoreettisia ja laskennallisia menetelmiä.

Molecular_Science

Mallinnamme esimerkiksi suuria vesiklustereita, kemiallisten reaktioiden dynamiikkaa pinnoilla, molekyylispektroskopiaa, ilmakehän molekyylien termodynamiikkaa ja reaktioita, luonnon inspiroimia katalyysireaktioita, biomolekyylejä, heikkoja vuorovaikutuksia sekä aurinkokennojen kromoforeja.

Radiokemian tutkimus on osa molekyylitieteen tutkimusohjelmaa. Se on keskittynyt neljään osa-alueeseen, joista suurin on käytetyn ydinpolttoaineen sisältämien radionuklidien käyttäytyminen maaperässä. Muut tutkimusalueet ovat radiofarmaseuttinen kemia, epäorgaanisten ionivaihtajien kehittäminen radionuklidien selektiiviseksi poistamiseksi jätevesistä sekä ympäristön radioaktiivisuus.

The radiochemistry research is a part of molecular science research programme. The radiochemistry research is focused on four areas, the largest one of them being study on behaviour of radionuclides geosphere in reference to final disposal of spent nuclear fuel. Another are related to nuclear waste is the development of inorganic ion exchangers for the selective removal of radionuclides from nuclear waste effluents. Third area is radiopharmaceutical chemistry and fourth environmental radioactivity.

Re­search groups: