Tutkimusohjelman johtaja: Professori Ilkka Kilpeläinen

Kemian osasto
A.I. Virtasen aukio 1 (Chemicum)
PL 55
00014 Helsingin yliopisto

 

Tutkimusohjelman johtaja: Professori Lauri Halonen

Kemian osasto
A.I. Virtasen aukio 1 (Chemicum)
PL 55
00014 Helsingin yliopisto

Tutkimusohjelman johtaja: Professori Timo Repo

Kemian osasto
A.I. Virtasen aukio 1 (Chemicum)
PL 55
00014 Helsingin yliopisto

Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan yhteystiedot.