Kemian osaston yhteystiedot

Tutkimusohjelman johtaja: Professori Ilkka Kilpeläinen

Kemian osasto
A.I. Virtasen aukio 1 (Chemicum)
PL 55
00014 Helsingin yliopisto

 

Tutkimusohjelman johtaja: Professori Lauri Halonen

Kemian osasto
A.I. Virtasen aukio 1 (Chemicum)
PL 55
00014 Helsingin yliopisto

Tutkimusohjelman johtaja: Professori Timo Repo

Kemian osasto
A.I. Virtasen aukio 1 (Chemicum)
PL 55
00014 Helsingin yliopisto

Matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa voit opiskella fysikaalisia tieteitä, geotieteitä ja maantiedettä, kemiaa, matematiikkaa ja tilastotiedettä sekä tietojenkäsittelytiedettä. Lisäksi tiedekunnassa koulutetaan tutkivia ja uutta kehittäviä matematiikan, fysiikan, kemian ja maantiedon opettajia.

Lue lisää tiedekunnan koulutustarjonnasta täältä.

Täältä löydät osaston henkilökunnan yhteystiedot.

Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan yhteystiedot.