Kemian opiskelu

Maailman suuret kysymykset eivät ratkea ilman kemiaa! Biotalous, kiertotalous, uudet energialähteet, ravinnon tuotanto, puhdas vesi ja ilma sekä terveydenhuolto vaativat kaikki vankkoja kemian taitoja. Kun tarvitaan uusia materiaaleja, aineiden ominaisuuksien tutkimusta ja valmistusmenetelmien kehittämistä, aineiden erottamista ja tunnistamista, puhdistusmenetelmiä ja laadunvalvontaa, tarvitaan kemistejä. Kemianteollisuus on Suomen merkittävimpiä teollisuusaloja, ja alan osaamista vaaditaan monissa eri yhteyksissä – lääkeaineista aurinkokennoihin ja mikroelektroniikan materiaaleihin, ympäristötutkimuksesta biomateriaalien kehittämiseen.

Huom! Vanhan tutkintorakenteen mukaan opiskelevien siirtymäaika loppuu 18.12.2020.

Jos olet aloittanut ennen syksyä 2017 ja vanhan rakenteen mukaiset opintosi ovat vielä kesken, lue Opiskelijan ohjeista, miten saat opintosi valmiiksi ajoissa.
 

Kandi- ja maisteriohjelmat ja tohtorikoulutus