Fysiikan opiskelu

Fysiikassa on viisi opintosuuntaa: fysiikka, teoreettinen fysiikka, meteorologia, geofysiikka ja tähtitiede. Maisteriohjelmamme ovat monitieteisiä ja kansainvälisiä, joten ne tarjoavat hyvät valmiudet sekä akateemiselle uralle että työelämään. Näiden lisäksi voit opiskella fysiikan opettajaksi. Perustutkinto-opetusta annetaan myös ruotsin kielellä.

Fysiikan osastolla voit suorittaa fysikaalisten tieteiden kandiohjelman. Lisäksi tarjoamme aineenopettajan kandintutkintoa.

Fysikaalisten tieteiden kandiohjelmassa perehdyt kaikkiin olemassa oleviin mittakaavoihin pienimmistä alkeishiukkasista koko maailmankaikkeuden skaalaan. Kandiohjelmaan kuuluvat seuraavat opintosuunnat: fysiikka, fysiikan laaja-alainen kandi, teoreettinen fysiikka, tähtitiede, meteorologia sekä ruotsinkielinen fysiikan opintosuunta. Opinnot voivat johtaa niin fyysikon, meteorologin, geofyysikon kuin tähtitieteilijänkin uralle.

Bachelor's programme in Science on luonnontieteiden monialainen, kansainvälinen kandidaatintutkinto. Se perustuu fysiikan, kemian, matematiikan ja tilastotieteen, tietojenkäsittelytieteen ja datatieteen tutkimukselle, ja tarjoaa monipuoliset valmiudet edetä näiden alojen maisteriohjelmiin.

Bachelor's programme in Science on kokonaan englanninkielinen.

Fysiikan maisteriohjelmat on tarkoitettu kandidaatin tutkinnon tai muun soveltuvan pohjakoulutuksen suorittaneille opiskelijoille. Maisteriohjelmista valmistut filosofian maisteriksi mikä antaa kelpoisuuden myös tohtoriopintoihin.

Alkeishiukkasfysiikan ja astrofysikaalisten tieteiden maisteriohjelmassa opit millaiset luonnon lait hallitsevat alkeishiukkasten maailmassa tai säätelevät aurinkokunnan, tähtien, galaksien ja koko maailmankaikkeuden kehitystä. Tämän ilmiömaailman kvantitatiiviseen ymmärtämiseen keskitytään alkeishiukkasfysiikan ja astrofysikaalisten tieteiden maisteriohjelmassa. Maisteriohjelmassa koulutetaan perustutkimuksen asiantuntijoita. Koulutuksen jälkeen on mahdollista jatkaa tutkijan uralle, mutta opinnoissa saavutettu ammattitaito antaa erinomaiset valmiudet useisiin tehtäviin myös yksityisellä sektorilla.

Materiaalitutkimuksen maisteriohjelma perustuu fysiikkaan, kemiaan, biologiaan ja lääketieteeseen, matematiikkaan ja tietojenkäsittelytieteeseen, ja niitä kaikkia hyödynnetään opetuksessa. Tulet tutkimaan esimerkiksi biomateriaaleja, nanomateriaaleja, älykkäitä materiaaleja, polymeereja, komposiitteja, elektroniikkaa, energiantuotantoa ja energian varastointia sekä ympäristöystävällisiä ja kestäviä materiaaleja.

Teoreettisten ja laskennallisten menetelmien maisteriohjelmassa saat vahvan perustan fysiikan, matematiikan, kemian ja/tai tietojenkäsittelytieteen teoreettisiin menetelmiin, mallinnukseen sekä matemaattiseen ja numeeriseen analyysiin. Koulutusohjelman erityispiirre on mahdollisuus yhdistää opintoja laaja-alaisesti edellä mainituista oppiaineista. Se soveltuu erinomaisesti sekä perustutkimuksen että monenlaisten sovellusten tarpeisiin. 

Maisteriohjelma on monikielinen. Opetus järjestetään englanniksi. Kurssit ja opinnäytteet on myös mahdollista suorittaa suomeksi tai ruotsiksi, ellei opetuksen kannalta ole syytä edellyttää muuta.

Ilmakehätieteiden maisteriohjelmassa opit ymmärtämään ilmastonmuutoksen, ilmanlaadun ja sään muutosten keskeisiä kysymyksiä. Maisteriohjelma on myös ainoa meteorologeja kouluttava koulutusohjelma Suomessa.

Maisteriohjelma on monikielinen. Opetus järjestetään englanniksi. Kurssit ja opinnäytteet on myös mahdollista suorittaa suomeksi tai ruotsiksi ellei opetuksen kannalta ole syytä edellyttää muuta.

Datatieteen maisteriohjelmassa hankit syvällisen osaamisen datatieteessä käytetyistä menetelmistä. Datatiede on tietojenkäsittelytieteen ja tilastotieteen nykyaikainen yhdistelmä, joka ratkoo erilaisten aineistojen analysointiin ja käyttöön liittyviä ongelmia niin teollisuudessa kuin monilla tieteenaloillakin. Datatietelijöiden kysyntä kasvaa, kun datan keruu ja analysointi yleistyy kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla. Opit ymmärtämään menetelmien toimintaperiaatteet, jolloin pystyt niiden soveltamisen lisäksi luomaan ratkaisuja datatieteen uusiin haasteisiin.

Maisteriohjelma on monikielinen. Opetus järjestetään englanniksi. Kurssit ja opinnäytteet on myös mahdollista suorittaa suomeksi tai ruotsiksi, ellei opetuksen kannalta ole syytä edellyttää muuta.

Nordic Master in Environmental Changes at Higher Latitudes (EnCHiL) on Pohjoismaiden johtavien yliopistojen yhteinen maisteriohjelma. Korkeilla leveysasteilla ekosysteemit ja yhteiskunnat muuttuvat kiihtyvällä vauhdilla, jolloin monitieteisen ympäristökoulutuksen saaneiden asiantuntijoiden tarve kasvaa. EnCHiL-ohjelmassa perehdytään erilaisiin korkeilla leveysasteilla tapahtuviin fysikaalisiin, biologisiin ja yhteiskunnallisiin prosesseihin ja siihen, miten ne vuorovaikutuksessa toistensa kanssa muokkaavat arktisia ympäristöjä. EnCHiL-ohjelma sisältää paljon käytännönläheisiä opintoja, ja opintoihin sisältyy pakollinen liikkuvuusjakso toisessa pohjoismaisessa yliopistossa.

Kiinnostaako sinua opettajan ammatti? Matematiikan, fysiikan tai kemian aineenopettajan kandi- ja maisteriohjelmat ovat erinomainen valinta näistä tieteenaloista, opettamisesta ja ihmisläheisestä työskentelystä kiinnostuneille.

Opettajan kandiohjelmassa on kolme opintosuuntaa: matematiikan opettaja, fysiikan opettaja tai kemian opettaja. Valitset ensimmäiseksi opetettavaksi aineeksesi matematiikan, fysiikan tai kemian. Toiseksi opetettavaksi aineeksi voit valita jonkin toisen näistä kolmesta aineesta tai jonkin kokonaan muun koulussa opetettavan aineen (esim. tietojenkäsittelytiede, biologia tai maantiede).

Aineenopettajana pääset tekemään antoisaa työtä lasten ja nuorten parissa. Työssäsi avaat oppilaillesi ovia uusiin maailmoihin ja autat heitä näkemään, miten matematiikka, fysiikka ja kemia näkyvät kaikkialla ympäristössämme ja kaikissa meissä. Voit myös työskennellä oppilaitosten lisäksi monenlaisissa koulutuksen johtamista, suunnittelua ja kehittämistä sisältävissä tehtävissä. Opintosuuntia on kolme: matematiikan, fysiikan tai kemian opettaja.

Toiseksi opetettavaksi aineeksi voit valita jonkin toisen näistä kolmesta aineesta tai jonkin kokonaan muun koulussa opetettavan aineen (esim. tietojenkäsittelytiede, biologia tai maantiede).

Tohtorikoulutus

Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan tohtorikoulutus tuottaa uuden sukupolven huippututkijoita. Siksi rekrytoimme lahjakkaimmat ja motivoituneimmat tohtorikoulutettavat. Tutkinto pätevöittää kansainväliselle tutkijanuralle parhaisiin yliopistoihin sekä vaativimpiin yhteiskunnan asiantuntijatehtäviin. Tohtorikoulutus perustuu tiedekunnassa tehtävään tutkimukseen, jota tehdään lukuisissa arvotetuissa kansainvälisissä tutkimusryhmissä, ml. useat Suomen Akatemian huippuyksiköt.

Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan tohtorintutkinto suoritetaan tohtoriohjelmissa, jotka ovat hakukohteina. Kumpulan kampuksella toimii luonnontieteellinen tutkijakoulu. Lisäksi tiedekunnan tohtorintutkinto on mahdollista suorittaa kahdeksassa muihin tutkijakouluihin kuuluvissa tohtoriohjelmissa.

Tutustu opiskeluun tiedekunnassa

Millaista on opiskelu matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa? Entä opiskelijaelämä? Tutustu tiedekuntamme opiskeluun ja opiskelijan palveluihin täällä!