Havaitseva kosmologia

Havaitsevan kosmologian ryhmä osallistuu Euroopan avaruusjärjestön Euclid-missioon.

Euclid on Euroopan avaruusjärjestön (ESA) laajakulmainen avaruusteleskooppi, joka tulee kartoittamaan havaittavan maailmankaikkeuden kolmiulotteisen rakenteen. Mission ensisijaisena tavoitteena on ratkaista ns. "pimeän energian" ongelma eli miksi maailmankaikkeuden laajeneminen on alkanut kiihtyä.

Euclid seuraa ESAn edellistä kosmologiamissiota, Planckia. Planck-satelliitti kartoitti vuosina 2009-2013 kosmista taustasäteilyä ja mittasi sen ennennäkemättömän tarkasti. Erityisesti tulosten perusteella määritettiin maailmankaikeuden rakennetta ja kehityshistoriaa kuvaavien kosmologisten parametrien arvot ja varhaisen maailmankaikkeuden tiheysvaihteluiden, "galaksien siementen", ominaisuudet aikaisempaa paljon tarkemmin. Lopulliset Planck-datasta saadut tulokset julkaistiin vuonna 2020.

Euclid-missio täydentää Planckia siten, että kun Planckin ensisijaisena tutkimuskohteena oli varhainen maailmankaikkeus, ensimmäiset 400 000 vuotta, Euclid painottuu maailmankaikkeuden myöhempään kehitykseen.

Helsingin yliopiston Euclid-ryhmä osallistuu Euclidin datankäsittelymenetelmien kehittämiseen ja simuloidun datan tuottamiseen sekä vastaa Suomen Euclid-datankäsittelykeskuksesta. Olemme kehittäneet erityisesti menetelmiä maailmankaikkeuden rakennetta kuvaavien tilastollisten suureiden kuten korrelaatiofunktioiden laskemiseen. Laukaisun jälkeen Suomen datankäsittelykeskuksen vastuulla on käsitellä 5 % Euclidin datasta.  Euclid laukaistaan avaruuteen heinäkuussa 2023.