Uravaihtoehdot kiinnostavat kansainvälistä tohtorikoulutettavaa

Kemian laitoksen tohtorikoulutettava Tina Borke pitää Suomea hyvänä paikkana asua ja työskennellä mutta kaipaa lisää tietoa työllistymismahdollisuuksista.

Yliopistojen työelämä- ja urapalveluiden Aarresaari-verkoston toteuttama uraseurantakysely on jälleen käynnissä ja tuoretta tietoa työelämästä odotetaan myös matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa. Tulosten avulla kehitetään koulutusta, mutta tiedosta hyötyvät myös opiskelijat ja tohtorikoulutettavat – mukaan lukien kansainväliset opiskelijamme.

- Opiskelijoiden kokema epävarmuus tulevaisuudesta vähenee, kun tarjolla on tietoa erilaisista mahdollisuuksista työelämässä, toteaa makromolekyylikemian parissa väitöskirjaansa työstävä Tina Borke.

Kemian alan töiden hakemisessa on haasteensa

Borke päätyi Suomeen tehtyään pro gradu -tutkielmansa ensin Ruotsissa. Kemian tohtorikoulutettavan paikka Helsingin yliopistossa löytyi tuttavan vinkattua yhteistyöprojektista Viikin farmaseuttien kanssa. Hän arvelee töiden löytämisen vaikeutuneen viime aikoina kemian alalla.

- Joillekin laboratoriostamme valmistuneilla on joskus käynyt hyvä tuuri työpaikan löytämisessä, mutta toiset ovat joutuneet hakemaan töitä vuoden tai kaksi. Kaikki eivät ole saaneet tutkijanpaikkaa, mutta ovat päässeet esimerkiksi opettajaksi, Borke kertoo.

Syntyjään saksalainen tohtorikoulutettava toteaa itse olevansa kiinnostunut työskentelemään farmasian alalla. Isojen nimien, kuten Orionin ja Nesteen, oleva helppoja muistaa työnhaussa. Pienemmät yritykset ja kasvuyritykset jäävät sen sijaan monesti pimentoon.

- On ylipäätään kiinnostavaa saada tietää, kokevatko kemian alalta valmistuneet tutkintonsa hyödylliseksi ja ovatko he edenneet sitä vastaavin työtehtäviin.

Kehitystä koulutukseen ja toivoa tulevaan

Borken projektiryhmässä kehitetään polymeeri-pohjaista ratkaisua, jolla voitaisiin parantaa silmäsairauksia. Tohtorikoulutuksessa työskentely tapahtuu usein hyvin itsenäisesti, mikä vaatii projektinhallintataitoja ja itsenäistä ongelmanratkaisukykyä. Pehmeiden taitojen opettamiselle on tilausta, kun yhteistyökumppaneita ei tapaa kovinkaan usein vuodessa.

- Kemian alalla vahvuutemme ovat esimerkiksi analyyttisissa taidoissa ja kaavojen tunnistamisessa. Vuorovaikutustaitojen ja johtamisen opettamisessa on kuitenkin kehittämisen varaa. Esimerkiksi graduopiskelijoiden ohjauksessa joudut melko lailla työnnetyksi kylmään veteen.

Borkelle itselleen työnhaun kysymykset ovat parhaillaan ajankohtaisia.

- Olisi mukava saada tietää valmistuneilta, millaisiin paikkoihin kannattaa hakea ja millaisia valmiuksia siirtyminen opiskeluista työelämään edellyttää.

Yliopistojen uraseurannat

Yliopistot keräävät tietoa valmistuneiden sijoittumisesta työelämään ja työelämän osaamistarpeista uraseurantakyselyillä.

Kyselyn toteutuksesta vastaa yliopistojen työelämä- ja urapalveluiden Aarresaari-verkosto.

Nyt käynnissä olevien uraseurantakyselyiden piirissä ovat vuonna 2012 valmistuneet ylemmän korkeakoulututkinnon ja lastentarhanopettajan ja farmaseutin tutkinnon suorittaneet ja vuonna 2014 tohtorin tutkinnon suorittaneet.

Uraseurantatietoa käytetään mm. opiskelijoiden ohjauksessa, koulutuksen ja opetuksen kehittämisessä ja yliopistosta valmistuneiden työurien tutkimuksessa.

Vastaukset käsitellään luottamuksellisesti ja tulokset raportoidaan niin, että yksittäistä vastaajaa ei voida tunnistaa. Uraseuranta-aineistot säilytetään anonymisoituina sähköisessä muodossa Yhteiskuntatieteellisessä tietoarkistossa (uta.fi/fsd).

Tutustu aikaisempien uraseurantakyselyiden tuloksiin

Lue lisää aiheesta: https://www.helsinki.fi/fi/uutiset/koulutus/uraseurantakysely-kaynnistyy-jokainen-vastaus-on-tarkea