Uraseurantakysely käynnistyy – jokainen vastaus on tärkeä

Tietoja hyödynnetään yliopiston koulutusohjelmien ja tohtorikoulutuksen kehittämisessä. Nykyopiskelijoille uraseurantatiedot tarjoavat arvokasta palautetta tutkinnoista ja työllistymisestä.

Tänä syksynä yliopistojen työelämä- ja urapalveluiden Aarresaari-verkoston toteuttama kansallinen uraseurantakysely kohdistetaan kaikille vuonna 2012 tutkinnon suorittaneille maistereille ja 2014 tutkintonsa suorittaneille tohtoreille.

Yliopistoille uraseurantakyselyn vastaukset muodostavat arvokkaan aineiston koulutuksen, opetuksen ja opintojen ohjauksen sekä uraohjauksen kehittämistä varten. Keskeisenä tavoitteena on opiskelijoiden työelämävalmiuksien ja -taitojen kasvattaminen.

− Helsingin yliopiston tarkoituksena on tavoittaa mahdollisimman kattavasti noin 2800 ylemmän korkeakoulututkinnon, lastentarhaopettajan ja farmaseutin tutkinnon suorittanutta ja noin 480 tohtoria, uraohjauksen asiantuntija Eric Carver urapalveluista kertoo.

Työelämätiedot tukevat opintojen kehittämistä

Aiempia uraseurantatietoja on hyödynnetty Helsingin yliopistolla koulutusohjelmauudistuksessa ja tohtorikoulutuksen kehittämisessä.

Tiedossa kuitenkin on, että uusiutuva työelämä luo yliopistokoulutuksen kehittämiselle jatkuvasti uusia haasteita.

− Kaikki opiskelijat eivät välttämättä tiedosta, kuinka laajalle oma asiantuntijuus voi työnhaussa riittää. Uraseurannoista saatava tieto auttaa omien uravaihtoehtojen pohdinnassa, Carver toteaa.

”Toivomme vastauksia kyselyyn, jotta voimme tarjota opiskelijoille työelämän kannalta tärkeimpiä taitoja ja valmiuksia.”

− Paras keino arvioida tutkintojen työelämävastaavuutta on, että työelämässä olevat kertovat, kuinka heidän opintonsa menivät ja mitä sisältöjä jälkikäteen arvioituna tulisi olla enemmän, Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan pääsihteeri Jannica Aalto pohtii.

Edellinen kysely osoitti, että lähes kolme neljästä 2011 valmistuneesta maisterista koki tekevänsä työtä, joka vastaa koulutusta hyvin. Tutkintoihin oltiin pääosin tyytyväisiä, mutta lisää valmiuksia toivottiin työelämään siirtymiseen.

Nykyisen opiskelijan näkökulmasta työelämäyhteyksien ylläpitämisestä opinnoissa on suuri hyöty. Uraseurantiedot tuovat opiskelijoille uutta sisältöä tutkintoihin.

− Tällä tavoin Helsingin yliopiston alumneista tulee jatkossa entistäkin osaavampia työntekijöitä, Aalto muistuttaa lopuksi.

 

Yliopistojen uraseurannat

Yliopistot keräävät tietoa valmistuneiden sijoittumisesta työelämään ja työelämän osaamistarpeista uraseurantakyselyillä.

Kyselyn toteutuksesta vastaa yliopistojen työelämä- ja urapalveluiden Aarresaari-verkosto.

Nyt käynnissä olevien uraseurantakyselyiden piirissä ovat vuonna 2012 valmistuneet ylemmän korkeakoulututkinnon ja lastentarhanopettajan ja farmaseutin tutkinnon suorittaneet ja vuonna 2014 tohtorin tutkinnon suorittaneet.

Uraseurantatietoa käytetään mm. opiskelijoiden ohjauksessa, koulutuksen ja opetuksen kehittämisessä ja yliopistosta valmistuneiden työurien tutkimuksessa.

Vastaukset käsitellään luottamuksellisesti ja tulokset raportoidaan niin, että yksittäistä vastaajaa ei voida tunnistaa. Uraseuranta-aineistot säilytetään anonymisoituina sähköisessä muodossa Yhteiskuntatieteellisessä tietoarkistossa.

Tutustu aikaisempien uraseurantakyselyiden tuloksiin

Lisää aiheesta:

Lue lisää aiheesta: Koulutus