Tuomo Kuusi innostuu matemaattisista ongelmista, joita voi soveltaa käytäntöön

Euroopan tutkimusneuvosto myönsi Kuuselle arvostetun ERC-rahoituksen.

Mitä tutkit? 

Olen matematiikan tutkija, joka hakee inspiraatiota käytännön ongelmiin liittyvistä kysymyksistä. Tällä hetkellä minua kiinnostavat eniten systeemit, joissa on satunnaista mikroskooppista käytöstä ja joista kehkeytyy makroskooppisia ilmiöitä.

Mihin ja miten oman tutkimuksesi aihe vaikuttaa?  

Yksi tutkimukseni aihe liittyy geotermiseen energiaan. Geofyysikot esittävät kiven huokoisuudelle tiettyä mallia, joka ilmentyy aina kilometrien mittaisten porausreikien mittauksista pienten kivien tietokonetomografialla tehtyihin kuviin. Matemaattista selitystä tälle ilmiölle ei tunneta.

Parempi ymmärrys johtaisi luultavimmin tehokkaisiin laskennallisiin algoritmeihin, joiden avulla voitaisiin mallintaa veden kiertoa tarkemmin. Geotermisen energian potentiaali kaukolämmön lähteenä on suuri, ja tämä on houkutellut minut tutkimaan aihetta hieman tarkemmin.

Mikä alallasi inspiroi sinua erityisesti juuri nyt? 

Viime vuosina on tapahtunut huimaa edistystä virtausmekaniikan tärkeimpiin yhtälöihin liittyvässä tutkimuksessa. Saattaa hyvinkin olla, että eräät hyvin kauan avoimina olleet kuuluisat ongelmat ratkeavat lähiaikoina! 

 

Tuomo Kuusi on matematiikan professori matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa.

Lue lisää Tuomo Kuusen ERC-rahoitetusta tutkimuksesta.

Katso Tuomo Kuusen uuden professorin tervetuliaisluento 29.5.2019.

Tutustu muihin Helsingin yliopiston uusiin professoreihin.