Tiedekunnan hakijatilastot julkaistu, maantieteeseen tiukin seula

Helsingin yliopiston tilastot vuoden 2020 yhteishaussa hyväksytyistä uusista opiskelijoista hakukohteittain on julkaistu. Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan hakupaineala oli maantiede.

Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan suosituin hakukohde vuoden 2020 päähaussa oli tietojenkäsittelytieteen kandiohjelma 1689 hakijalla. Vähiten hakijoita oli tänä vuonna matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan kandiohjelmaan, johon pyrki 150 hakijaa.

Tiukin sisäänpääsyn seula oli maantieteen kandiohjelmaan, jonne hyväksyttiin 9,4 prosenttia hakijoista. Suurin hyväksymisprosentti oli matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan kandiohjelmaan, jonne hyväksyttiin 34,7 prosenttia hakeneista.

Naisten osuus hyväksytyistä oli suurin maantieteen kandiohjelmassa (64,1 prosenttia) sekä geotieteiden kandiohjelmassa (62,9 prosenttia). Naisten osuus hyväksytyistä oli pienin tietojenkäsittelytieteen kandiohjelmassa (25,6 prosenttia).

Eniten ensikertalaisia hyväksyttyjä oli fysikaalisten tieteiden kandiohjelmassa ja kemian kandiohjelmassa, joissa ensikertalaisia, hyväksyttyjä hakijoita oli kummassakin 81 prosenttia. Pienin ensikertalaisten hyväksyttyjen osuus oli matemaattisten tieteiden kandiohjelmassa, jossa ensikertalaisten osuus hyväksytyistä oli 26 prosenttia.  

Tutustu Helsingin yliopiston hakijatilastoihin vuodelta 2020

Tutustu aiempiin hakijatilastoihin