Professori Sasu Tarkoma matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan dekaaniksi

Sasu Tarkoma on aiemmin toiminut tiedekunnan varadekaanina ja dekaanin sijaisena.

Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvosto on nimittänyt varadekaani, tietojenkäsittelytieteen professori Sasu Tarkoman dekaanin tehtävään ajalle 1.3.2022–31.7.2023 Kai Nordlundin hoitaessa vararehtorin tehtäviä. Sasu Tarkoma on aiemmin toiminut tiedekunnan varadekaanina ja dekaanin sijaisena.

Helsingin yliopiston hallitus on aiemmin nimittänyt tiedekunnan dekaanina toimineen professori Kai Nordlundin vastaavalle ajanjaksolle Helsingin yliopiston opetuksesta, kaksikielisyydestä ja digitalisaatiosta vastaavaksi vararehtoriksi.

– Olen kiitollinen luottamuksesta, ja on todella hienoa tukea tiedekunnan kehittymistä ja meidän yhteisöä Kumpulassa. Tuleva vuosi näyttää kiireiseltä, mutta työ on hyvin motivoivaa ja tietenkin palkitsevaa, kun saamme asioita eteenpäin, Sasu Tarkoma sanoo.