Professori Jukka Pekola johtamaan kansallista kvanttiosaajien keskittymää

Helsingin yliopiston, Aalto-yliopiston ja VTT:n InstituteQ:ksi nimettyä yhteistä kvanttiosaajien keskittymää tukemaan nimettiin myös ohjausryhmä, jonka puheenjohtajana toimii Sabrina Maniscalco.

Professori Jukka Pekola alkaa johtaa Helsingin yliopiston, Aalto-yliopiston ja VTT:n yhteistä kvanttiosaajien keskittymää. Pekolalla on yli 30 vuoden kokemus kvanttiteknologioiden tutkimuksesta, ja kvantti-instituutin toimeenpanoa valvova johtokomitea valitsi hänet tehtävään. Samalla instituutille nimettiin ohjausryhmä, jonka puheenjohtajana toimii Sabrina Maniscalco

IntituteQ kokoaa yhteen kansallisen kvanttiteknologian tutkimuksen, koulutuksen ja kaupallistamisen osaamisen. Sen perustivat yhteistyössä Helsingin yliopisto, Aalto-yliopisto ja VTT.

– Instituutilla on kolme päätavoitetta. Ensinnäkin haluamme koordinoida kansallista tutkimustyötä, toiseksi tarjota parasta mahdollista koulutusta sekä yliopistoissa että teollisuuden koulutusohjelmissa ja kolmanneksi edistää innovaatioiden syntymistä, Pekola kertoo.

Suomessa on jo entuudestaan vahva kvanttiteknologian toimintaympäristö, johon kuuluvat OtaNano-tutkimusinfrastruktuuri ja QTF-huippuyksikkö.

– Haluamme, että kvantti-instituutti ohjaa nykyisen infrastruktuurin kehittämistä ja samalla synnyttää uusia kvanttihankkeita. Alalla on pula osaajista, ja sen vuoksi koulutuksen järjestäminen on tärkeää niin tohtori- kuin maisteritasolla. Haluamme laajentaa instituuttia siten, että siihen tulee lisää kumppaneita, yhteistyökumppaneita ja sidosryhmiä eri puolilta Suomea niin tutkimuksen kuin teollisuudenkin piiristä. Yhdessä voimme parhaiten hyödyntää tehokasta tutkimusympäristöä ja kehittää sitä edelleen vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin, sanoo Pekola.

Samalla Institute Q:n johtokomitea on nimennyt ohjausryhmän tukemaan yhteistyön kehittämistä.

Jäsenet

Sabrina Maniscalco, Professori, Fysiikan osasto, Helsingin yliopisto, puheenjohtaja

Jyri Hämäläinen, Insinööritieteiden korkeakoulun dekaani, Aalto-yliopisto

Antti Kupiainen, Professori, Matematiikan ja tilastotieteen osasto, Helsingin yliopisto

Jouko Lampinen, Perustieteiden korkeakoulun dekaani, Aalto-yliopisto

Himadri Majumdar, Quantum Program Manager, VTT

Pekka Pursula, Tutkimuspäällikkö, VTT

Varajäsenet

Joonas Govenius, Tutkimusryhmän johtaja, VTT

Mikko Möttönen, Professori, Teknillisen fysiikan laitos, Aalto University

Kai Nordlund, Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan dekaani, Helsingin yliopisto

Jukka Nurminen, Professori, Tietojenkäsittelytieteen osasto, Helsingin yliopisto

Mika Prunnila, Tutkimusprofessori, VTT

Ilkka Tittonen, Professori, Elektroniikan ja nanotekniikan laitos, Aalto-yliopisto

Li­sä­tie­to­ja

Jukka Pekola
Professori
Aalto-yliopisto
jukka.pekola@aalto.fi
puh. 050 344 2697

Sabrina Maniscalco (englanniksi)
Professori
Helsingin yliopisto
sabrina.maniscalco@helsinki.fi
puh. 050 366 3922 

Lue lisää

Kvant­ti­tek­niik­ka voi mul­lis­taa ter­vey­den­huol­lon sekä ener­gian- ja ruo­an­tuo­tan­non

Ins­ti­tu­teQ ko­ko­aa yh­teen suo­ma­lai­sen kvant­ti-osaa­mi­sen