Petteri Muukkoselle ja ryhmälle Vuoden avoin oppimateriaali -palkinto

Maantieteilijöiden avoin oppimateriaali paikkatiedon ja geomedian opetukseen palkittiin ensimmäisellä kansallisella avoimen oppimateriaalin palkinnolla.

CRITICAL-hankkeen maantieteilijöiden tiimi Helsingin yliopistosta yliopistonlehtori Petteri Muukkosen johdolla palkittiin ensimmäisellä kansallisella Vuoden avoin oppimateriaali -palkinnolla. Palkinnon myönsi Avoimen tieteen ja tutkimuksen kansallisen koordinaation sihteeristö, joka toimii osana Tieteellisten seurain valtuuskuntaa. Aiemmin on jaettu vain avoimen tieteen edistämisestä palkintoja, mutta nyt ensimmäistä kertaa palkittiin myös avoimen oppimisen edistäjiä. Palkinnot jaettiin Avoimen tieteen kesäpäivien yhteydessä 31.5.2022.

Avoimen oppimisen palkinnoissa oli kolme palkintokategoriaa. Vuoden avoin oppimateriaali -palkinto myönnettiin maantieteen yliopistonlehtori Petteri Muukkoselle ryhmineen ja opiskelijoineen. Muukkonen on yhdessä CRITICAL-hankkeen sekä opettamansa projektikurssin opiskelijaryhmän kanssa laatinut avoimia oppimateriaaleja paikkatiedon ja geomedian opetukseen käytettäväksi eri koulutustasoilla – esimerkiksi maantieteen lukio-opetuksessa tai yliopistossa kandivaiheen opiskelijoiden kanssa. Palkitut oppimateriaalit on julkaistu Avointen oppimateriaalien kirjastossa Paikkatiedon (GIS) ja geomedian oppimateriaaleja eri kouluasteille (aoe.fi). Materiaali on julkaistu Creative Commons -lisenssillä CC-BY.

Oppimateriaali on kokoelma erilaisia ohjekortteja ja opetusvideoita. Materiaalit kertovat esimerkkien avulla, mitä geomedia on ja mitä siihen kuuluu, mitä kartat ovat ja millaisia karttoja tyypillisimmin mediassa käytetään sekä miten opiskelijat voivat luoda itse hyviä karttoja ja mitä työssä tulee ottaa huomioon. Kokoelmassa on oppimateriaalia eri koulutuksen luokka-asteille alkaen aina perusopetuksen luokilta 5–6 aina yliopiston kandivaiheen opetukseen asti.

– Olemme halunneet tuottaa materiaalia eri koulutusasteiden tueksi, koska olemme tutkimuksessamme huomanneet miten geomediataidot kasvavat ja kehittyvät iän karttuessa ja opetuksen syventyessä, Petteri Muukkonen toteaa.

– Emme halua lukita oppimateriaaliamme johonkin tiettyyn vuosikurssiin, koska on oppijoista ja innokkaista opettajista kiinni, minkä tasoisia materiaaleja he haluavat käyttää, ja toisaalta miten he soveltavat opetussuunnitelmien perusteita ja geomediaa opetuksessaan.

Laaja joukko tuottajia ja tekijöitä

Palkitsemisperusteissa nostettiin esille yhteistyössä ja laajalla joukolla yhdessä tekeminen.

– Kiitos palkinnosta kuuluu suurelle joukolle opiskelijoita ja tutkijoita, koska materiaalien tuottamiseen on osallistunut lukuisia henkilöitä. Erityisen iso kiitos menee innokkaille ja luoville opiskelijoillemme, jotka projektikurssilla saivat tehtäväkseen pienryhmissä tuottaa karttoihin, paikkatietoon ja geomediaan liittyvää avointa oppimateriaalia, Muukkonen kiittelee.

Paikkatiedon ja geomedian avoin oppimateriaalikokonaisuus ei ole vielä valmis.

– Materiaali syvenee koko ajan, kun CRITICAL-tiimin työ etenee. Lisää sisältöä tuotetaan tutkimushankkeessa koko ajan lisää. Ja ehkä tulevienkin projektikurssien oppimistehtäviin voi liittyä taas jotakin tähän liittyvää, Muukkonen sanoo.

– On ollut hienoa huomata miten tutkijamme ja opiskelijamme ovat sisäistäneet avoimeksi tuottamisen kulttuurin ja pyrkimyksen, ja ymmärtävät sen merkityksen.

Pyrkimys tuoda tutkimusta ja opetusta lähemmäksi toisiaan

Nyt palkittu avoin oppimateriaali antaa esimerkkiä siitä, miten yliopistossa tehtävää tutkimusta ja opetusta voidaan tuoda lähemmäksi toisiaan.

– On hienoa, kun tutkimushankkeiden tutkijat voivat osallistua ohjaamiseen, kommentointiin ja kanssaopettamiseen kursseilla. Ja päinvastoin, kun opiskelijoiden oppimistehtävillä on konkreettinen kosketuspinta yhteiskunnalliseen tarpeeseen tai tutkimukseen – esimerkiksi juuri tuottamalla avoimia oppimateriaaleja, Muukkonen sanoo.

– Opiskelijat oppivat syvällisemmin esimerkiksi hyvien karttojen visualisointia tai karttojen saavutettavuuden huomioimista, kun he joutuvat oikeasti pohtimaan, kuinka opettaisivat asiaa muille. Ja ryhmän tutkijat oppivat, kuinka tutkittua tietoa ja ymmärrystä voidaan jalkauttaa käytäntöön opettajille, kun he joutuvat asettumaan tiedon loppukäyttäjän eli oppimateriaalin hyödyntäjän asemaan, Muukkonen jatkaa.

Yliopistonlehtori Petteri Muukkonen johtaa laajan CRITICAL-konsortion osahanketta Helsingin yliopistossa. CRITICAL:ia rahoittaa Strategisen tutkimuksen neuvosto (STN). CRITICAL:n tavoitteena on tutkia ja auttaa kasvattamaan nuorista kriittisesti taitavia nettitiedon lukijoita internetin ja valtavien informaatiomäärien aikakaudella. Maantieteilijät tässä hankkeessa tutkivat aihetta erityisesti maantieteellisen informaation eli geomedian käytön taitojen näkökulmasta. Palkittujen oppimateriaalien tuottamista on myös osaltaan tukenut Helsingin yliopiston Opettajien akatemia, jonka jäsen Muukkonen on.

Lue lisää

Uutinen: Avoimen oppimisen palkinnonsaajat 2022

Maantieteen kandiohjelma