Digitaalisilla opinnoilla ilmastonmuutosta vastaan

Korkeakouluopettajat kehittävät yhdessä opintoja, joiden avulla koulutetaan ilmastonmuutoksen ratkaisijoita. Tietoa ja osaamista tarvitaan kaikilla yhteiskunnan aloilla.

Kaikki tuntevat tämän hetken suurimman globaalin haasteen: ihmiskunnan aiheuttama ilmaston lämpeneminen pitäisi saada hillittyä ja kasvihuonekaasupäästöjä vähennettyä mahdollisimman nopeasti.

Mutta miten saada ihmisille syventävää tietoa asiasta, jotta he osaisivat tehdä oikeita valintoja ja päätöksiä elämässään? Ja mitä taitoja työelämässä tarvitaan, jotta ilmastonmuutos ja muut suuret kestävyyshaasteet saataisiin ratkaistua?

Digitaalisuus tarjoaa mahdollisuuksia lisätä tietoutta ilmasto- ja kestävyyshaasteista. Kahdeksan yliopistoa ja kolme ammattikorkeakoulua onkin nyt lähtenyt yrityskumppaneidensa kanssa mukaan Climate University -hankkeeseen. Sen tarkoitus on kehittää erilaisia kaikille avoimia oppimisympäristöjä sekä lisätä korkeakouluopettajien tietämystä ilmasto- ja kestävyyshaasteista. Tätä kautta tietoisuuden toivotaan leviävän myös muualle yhteiskuntaan.

– Mukaan toivotaan monen eri tieteenalan opettajia, koska ilmasto- ja kestävyyshaasteet koskettavat kaikkia. Esimerkiksi kasvatustieteilijät ja juristit ovat kaivanneet tietoa näistä aiheista. Opettajaopiskelijoiden kautta voimme esimerkiksi tavoittaa tulevat sukupolvet, kertoo hankkeen koordinaattori, tutkijatohtori Laura Riuttanen Ilmakehätieteiden keskuksesta INARista.

Climate University -hanke sai viime keväänä opetus- ja kulttuuriministeriöltä ja Sitralta yhteensä noin miljoonan euron rahoituksen.

Perusasiat ilmastonmuutoksesta haltuun

Jo nyt ilmasto- ja kestävyysaiheesta on tarjolla avoimia verkkokursseja, kuten Ilmasto.nyt sekä kiertotalouden muutosjohtajuuden kurssi Leadership for sustainable change

Climate University -hankkeessa kehitetään jo olemassa oleville kursseille lisäosia ja kehitetään kahta uutta laajaa, kaikille avointa verkkokurssia korkeakoulujen välisessä yhteistyössä. Korkeakoulut voivat järjestää omille opiskelijoilleen kursseja avointen materiaalien pohjalta.

Verkko-opintoja ja muuta materiaalia kehitetään korkeakouluopettajien työpajoissa, joita järjestetään tulevan parin vuoden aikana kahdeksan. Seuraavat työpajat ovat Jyväskylässä ja Turussa.

Tavoitteena on tuottaa monimuotoisia ja tieteenrajat ylittäviä kursseja sekä opetusmateriaaleja. Mukaan toimintaan ovat tervetulleita kaikki korkeakoulujen opettajat. Ehdotuksia uusiksi materiaaleiksi voi jättää hankkeen kotisivuilta löytyvään tarvekartoitukseen.

Laura Riuttasella yksi erityinen visio siitä, mihin ilmasto- ja kestävyysaiheiden opetuksen kehittämisen tulisi johtaa.

– Tarvitsemme ilmastonmuutoksen ratkaisijoita ja siksi kaikkien korkeakouluista valmistuvien pitäisi jatkossa osata ainakin perusasiat ilmastonmuutoksesta!

Seuraa Climate University -hankkeen blogia täällä 

Laura Riuttanen kertoo lisää Climate University -hankkeesta torstaina 14. helmikuuta 2019 What is Climate University? -luennolla Physicumissa (E204) klo 14.15. Tervetuloa!

Lue lisää:
Avoimuus nostaa opetuksen tasoa, ja avoimuuteen tarvitaan digitaalisuutta
Ilmakehätieteiden keskus INAR