Avoin työpaikka: tietojenkäsittelytieteen yliopistonlehtori

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta hakee tietojenkäsittelytieteen yliopistonlehtoria

Helsingin yliopisto kuuluu maailman parhaiden monitieteisten tutkimusyliopistojen joukkoon. Yliopistossa on 11 tiedekuntaa ja lisäksi erillisiä laitoksia, joista osa on toisten yliopistojen kanssa yhteisiä. Yliopistossa opiskelee 35 000 tutkinto-opiskelijaa.

Matemaattis-luonnontieteelliseen tiedekuntaan kuuluva tietojenkäsittelytieteen osasto on alallaan Suomen johtava tutkimus- ja koulutusyksikkö.

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta hakee

TIETOJENKÄSITTELYTIETEEN YLIOPISTONLEHTORIA

Tehtävä täytetään toistaiseksi joko 1.1.2020 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Työtehtävät:
Yliopistonlehtorin tehtäviin kuuluu laaja-alaisesti tietojenkäsittelytieteen suomenkielinen opetus tietojenkäsittelytieteen kandiohjelmassa, tietojenkäsittelytieteen englanninkielinen opetus uudessa monitieteisessä englanninkielisessä Bachelor’s Programme in Science -kandiohjelmassa, sekä opetuksen kehittäminen näissä ohjelmissa yhdessä muiden kandikurssien opettajien kanssa. Tehtävän opetusalaan kuuluvia aihepiirejä ovat esimerkiksi tietokoneen toiminta, käyttöjärjestelmät ja rinnakkaisuus. Tehtävään kuuluu myös muita erikseen määriteltäviä opetustehtäviä, kuten esimerkiksi opinnäytetöiden ohjaaminen ja tarkastaminen. Lisäksi tehtävään liittyy olennaisena osana mahdollisuus tutkia ja kehittää oppimisympäristöjä sekä niiden taustalla olevia teknologioita ja oppimisanalytiikan työkaluja.

Valintakriteerit:
Tehtävään valittavalta edellytetään soveltuvaa tohtorin tutkintoa ja kykyä antaa laadukasta alan tutkimukseen perustuvaa opetusta sekä ohjata opinnäytteitä.

Hakijoiden ansioita arvioitaessa otetaan huomioon opetuskokemus ja pedagoginen koulutus, taito tuottaa oppimateriaalia, muut opetustoimessa saavutetut ansiot ja tarvittaessa opetusnäyte. Lisäksi otetaan huomioon tieteelliset julkaisut ja muut tutkimustulokset, joilla on tieteellistä arvoa.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää erinomaista suomen kielen taitoa, hyvää englannin kielen taitoa sekä vähintään tyydyttävää ruotsin kielen suullista ja kirjallista taitoa. Ruotsin kielen vaatimuksesta voidaan ilman erillistä hakemusta vapauttaa ulkomaalainen, ei-syntyperäinen Suomen kansalainen tai hakija, joka ei ole saanut koulusivistystään suomen tai ruotsin kielellä.

Palkkaus:
Tehtävän palkkaus perustuu yliopistojen palkkausjärjestelmään, ja kokonaispalkka on noin 4000 – 5000 euroa kuukaudessa.

Hakeminen:
Hakemus liitteineen jätetään Helsingin yliopiston sähköiseen rekrytointijärjestelmässä Hae työpaikkaa -linkin kautta. Yliopistoon työsuhteessa olevat hakijat jättävät hakemuksensa SAP HR -järjestelmän kautta.

Hakemukseen on liitettävä seuraavat dokumentit:

• Hakemuskirje, jossa kuvailet kiinnostustasi ja soveltuvuuttasi tehtävään (1-2 sivua)
• Tiedekunnan ohjeistuksen mukainen yliopistoportfolio.

Hakuaika tehtävään päättyy 13.11.2019.

Lisätietopyynnöt:
Lisätietoja antaa yliopistonlehtori FT. Kjell Lemström, puh. 02941 51395, kjell.lemstrom(at)helsinki.fi.