Tavoitetutkinnot ja tutkintovaatimukset

Tohtorin tutkintoon sisältyy jatko-opiskelijan tutkimustyötä tukevia opintoja sekä väitöskirja ja sen julkinen puolustaminen. Tohtorin tutkintoon sisällytettävä väitöskirjatyö sekä jatko-opinnot tulee pyrkiä suunnittelemaan siten, että koko tutkinto on mahdollista suorittaa kokopäivätoimisesti työskennellen neljässä vuodessa.