Millaista opiskelu on?

Tällä sivulla kerrotaan MMTDK opiskelusta
   • Pienet kurssikoot, opettajat helposti lähestyttäviä
   • matala kynnys opiskelijoiden ja opettajien välillä
   • Opiskelijan suusta: miksi hait tänne opiskelemaan?
   • Opiskelijoiden tarinoita ja videoita opiskelusta
   • TAitojen opetus: Labrat, kenttäkurssit, tutkimustila
   • -
   • Opintojen ohjaus, HOPS
   • Erilaiset polut kandista maisteriohjelmiin
   • Miten lyhyiden lukio-oppimäärien taustalla selviää perustiedeopinnoista, kuten matikka, kemia ym.
   • Vertaisopetus-esimerkki
   • Miten opiskelijajärjestöt tukevat opiskelua?
   • Alumnien uratarinoita- mikä minusta tuli isona
   • Työelämätaitojen harjoittelu