Viikissä vieraillut ministeri Leppä: Luonnonvara-alat kriittisessä roolissa tulevaisuuden haasteiden ratkaisijana

Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä kannustaa opiskelijoita luonnonvara-alan opintoihin ja pitämään yllä nykyaikaista kuvaa alasta, joka hänen mukaansa on vahvassa roolissa, kun haetaan ratkaisuja muun muassa ilmastonmuutoksen tuomiin ongelmiin. Ministeri tutustui Viikin kampuksella tehtävään tutkimukseen ja opetukseen MMTDK:n ja ELTDK:n vieraana 25. helmikuuta.

Ministeri Leppä totesi vierailulla mukana olleille tiedekuntien opiskelijoille, että he ovat valinneet todellisen tulevaisuuden ja ratkaisujen alan. Julkisessa keskustelussa alasta puhutaan joskus vanhanaikaisena. Ministeri Leppä piti tätä lähtökohtaa vääränä ja vierailulla mukana olleiden opiskelijoidenkin mukaan Viikissä on vallalla innostus ja tunne, että ollaan opiskelemassa tärkeää ja innovatiivista alaa.

Ministeri Leppä näkee, että suomalaista osaamista arvostetaan vahvasti myös kansainvälisesti. Ministerin ulkomaanmatkoilla kolme eri teemaa ja kysymystä toistuvat jatkuvasti. Suomalainen metsäosaaminen – kuinka olette tehneet tämän? Kuinka Suomen tilanne antibioottiresistenssin suhteen voi olla niin hyvä verrattuna muuhun Eurooppaan? Ja miten suomalaisilla sioilla on saparot tallella? Ministerin kokemuksen mukaan EU:ssa saadaan tuloksia aikaan lyömällä faktat pöytään eli tiede ja tutkimus ovat politiikan teon välineenä erittäin vahvassa roolissa.

Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan dekaani Ritva Toivonen ja eläinlääketieteellisen tiedekunnan dekaani Antti Sukura esittelivät ministerille kampuksella tehtävää tutkimusta ja opetusta ja Eläinsairaalan keskeistä roolia suomalaisten eläinlääkärien koulutuksessa sekä Viikin tutkimus- ja opetustilan vastaavaa roolia kestävän ruokaketjun osalla.

Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta kestäviä ratkaisuja hakemassa

Dekaani Toivonen totesi, että maatalous-metsätieteellinen tiedekunta tutkii uusiutuvien luonnonvarojen kestävää käyttöä ja näihin perustuvia ilmiöitä monitieteisesti. Haetaan myös ratkaisuja, eikä ainoastaan tuoteta tietoa ilmiöistä. Tiedekunta haluaa tukea myös innovaatiotoimintaa ja elinkeinoyhteistyötä ja muun muassa yrittäjyyden lehtorin tehtävä on tulossa hakuun kevään aikana.

–  Nykypäivän monimutkaiset haasteet kuten kestävät ruokaketjut ja maa- ja metsätalouden ilmastovaikutukset vaativat tieteentekijöiden yhteen tulemista aivan uudella tavalla moniulotteisten ilmiöiden kokonaisvaltaiseksi ymmärtämiseksi, painottaa Toivonen.

Tämän vuoksi tiedekunta esimerkiksi koordinoi kestävyystieteiden instituutti Helsuksen toimintaa ja on liittynyt mukaan uuteen taloustieteiden tutkimusta sekä koulutusta yhdistävään Helsinki Graduate School of Economics -kokonaisuuteen. Lisäksi Suomen Ilmastopaneelin tiedesihteeristö aloittaa toimintansa tiedekunnassa tänä keväänä professori Markku Ollikaisen johdolla. Syksyllä aloittaa myös uusi ympäristötaloustieteen, erityisesti ilmastonmuutoksen taloustieteen, professori.   

Dekaani korosti yhteistyötä myös muiden tutkimusorganisaatioiden ja luonnonvara-alan toimijoiden kanssa "Viikin vihreässä laaksossa". Alueen kehitystä ja kasvua ajava Viikin kampustoimikunta on aloittamassa toimintansa kevään aikana ja mukana alueen kehittämistä miettimässä ovat yliopiston ohella Luke, SYKE ja Ruokavirasto sekä Helsingin kaupunki.

Eläinlääketieteellisen tiedekunnan osaaminen suomalaisen ruoan puhtauden taustalla

Dekaani Sukuran mukaan Viikki on eläinlääketieteen suomalainen aivokeskittymä: Eläinlääketieteellinen tiedekunta, Eläinsairaala ja Ruokavirasto työllistävät monia alan osaajia. Työ eläinten sairauksien ja hyvinvoinnin parissa tunnetaan, mutta eläinlääkäreiden työn näkymättömämpi puoli on suomalaisen ruoan puhtauden tae – tarkastuseläinlääkärit ja elintarvikehygienian sekä ympäristöterveyden Viikissä koulutettavat ammattilaiset varmistavat tämän.

Dekaani esitteli tiedekunnan tutkimusta ja kansainvälisesti korkeatasoiseksi todettua koulutusta, mutta esitti myös huolensa Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoitusleikkauksista, jotka toteutuessaan haittaisivat vakavasti Eläinsairaalan toimintaa. Eläinsairaala on keskeinen osa Suomen ainoan eläinlääketieteellisen tiedekunnan toimintaa. Se toimii opetusmateriaalin tuottajana ja antaa opiskelijoille tärkeää kokemusta asiakaskohtaamisista. Eläinsairaalan toimintaa voidaan verrata ihmispuolella toimiviin yliopistollisiin keskussairaaloihin ja dekaani esittelikin mallin, jolla sairaalan rahoitus saataisiin myös eläinpuolella toimimaan vastaavasti.

Illan päätteeksi ministeri Leppä seurueineen tutusti eläinsairaalan tiloihin ja toimintaan sekä ehti vielä pienelle iltakävelylle Tutkimus- ja Opetustilan maisemiin tilanhoitaja Tapani Jokiniemen johdolla.