Viikin kampukselle luodaan uutta kestävyyden ja vihreän siirtymän innovaatiokeskittymää

Viikki – maailman kestävin innovaatiokampus -hankkeen tavoitteena on kehittää ja vakiinnuttaa kampukselle kestävyyden ja vihreän siirtymän innovaatiotoimintaa. Osana hanketta perustetaan uusi Viikki Wood & Forest InnoHub, joka edistää puutuote- ja metsäalan kestävää kehitystä.

Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan syksyllä 2024 käynnistyvä hanke lisää yliopiston, alueen tutkimuslaitosten ja yritysten yhteistyötä. Samalla tuetaan tutkijoiden ja opiskelijoiden innovaatio-osaamisen kehittämistä sekä tutkimuslähtöisten innovaatioiden syntyä ja kaupallistamista.

Hanke on jatkoa ja laajennus kesällä 2024 päättyvälle Viikki Food Design Factory -hankkeelle. Jatkohankkeessa kehitetään edelleen ruokajärjestelmien innovaatiotoimintaa ja perustetaan uusi Viikki Wood & Forest InnoHub, joka keskittyy puutuote- ja metsäalan kestävään kehitykseen.

– Kestäviin ruokainnovaatioihin keskittyvä ekosysteemi oli menestys, joten on hienoa nyt laajentaa tätä puumateriaalien, puurakentamisen ja metsien pariin. Viikkiin rakentuu vahva ja ainutlaatuinen tiedepohjainen innovaatiokeskittymä, joka keskittyy uusiutuviin luonnonvaroihin ja kestävyyteen. Tämä kiinnostaa varmasti opiskelijoita ja yrityksiä myös kansainvälisesti, iloitsee maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan dekaani Ritva Toivonen.

Helsingin yliopisto on panostanut viime vuosina voimakkaasti innovaatiotoimintaan. Tavoitteena on tuottaa entistä enemmän tiedepohjaisia innovaatiota, joista osalla on myös merkittävää kaupallista potentiaalia. Yliopisto tähtää myös yritysten ykköskumppaniksi omilla tutkimusaloillaan ja vahvistaa opiskelijoiden ja tutkijoiden yrittäjyys- ja työelämätaitoja. Viikin kampuksella keskitytään elämäntieteiden, ruokatuotannon ja kestävän kehityksen ratkaisuihin. 

– Uskon, että johdonmukainen innovaatiotoiminnan tuominen osaksi yliopistojen opetusta ja tutkimusta edistää yhteiskunnalle välttämätöntä kestävyysmurrosta. Tämä auttaa kehittämään lisäarvoa tuottavia ja markkinoilla menestyviä tuotteita ja palveluita, joista hyötyvät sekä Suomi että koko Eurooppa, sanoo Toivonen.

Helsingin kaupungin innovaatiorahasto myönsi Viikki – maailman kestävin innovaatiokampus -hankkeelle innovaatiorahoitusta vuosille 2024–2026 yhteensä 575 000 euroa.