Uusiutuvien luonnonvarojen kestävän käytön teknologiat -maisteriohjelma vastaa kestävän kehityksen osaajakysyntään

Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellinen tiedekunta lanseeraa ainutlaatuisen, teknologia- sekä luonnonvara-alan osaamisen yhdistävän kansainvälisen maisteriohjelman.

Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan uusi Uusiutuvien luonnonvarojen kestävän käytön teknologiat -maisteriohjelma (Master's programme in sustainable technologies in renewable natural resources) vastaa sekä kansalliseen että maailmanlaajuiseen osaajatarpeeseen kestävän kehityksen ja uusiutuvien luonnonvarojen alalla. Ohjelmassa koulutetaan asiantuntijoita, jotka pystyvät ratkaisemaan esimerkiksi luonnonvarojen kestävän käytön ja ruoantuotannon haasteita. 

Maisteriohjelman perustana ovat tiedekunnan nykyiset teknologiaorientoituneet alat, kuten metsä- ja maatalousteknologia, elintarviketeknologia, puumateriaalitiede ja maatalouden ympäristöteknologia, yrittäjyyden ja innovaatiotoiminnan opetus sekä kestävyystieteet. Ohjelman keskeistä sisältöä tulevat olemaan uudet teknologiat kuten automaatio, robotiikka, tekoäly, uudet raaka-aineet, tuotantoratkaisut ja -järjestelmät sekä mittaus- ja paikannusteknologiat.

– Vastaavaa kestävyyden, teknologian ja uusiutuvat luonnonvarat yhdistävää ohjelmaa ei ole tarjolla muualla. Ohjelma on siten kansallisesti ja kansainvälisesti ainutlaatuinen. Se tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuden kehittyä maailmanluokan asiantuntijoiksi, joiden osaamiselle on kasvavaa kysyntää erityisesti metsä- ja ruokasektoreilla niin Suomessa kuin kansainvälisestikin, kertoo Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan dekaani Ritva Toivonen.

Uusiutuvien luonnonvarojen kestävän käytön teknologiat -maisteriohjelman erityispiirteenä on opetussuunnitelmaan sisällytettävä kiinteä yritys- ja työelämäyhteistyö, mikä palvelee sekä opiskelijoita että yhteistyökumppaneita. Yhteistyö tarjoaa opiskelijoille arvokkaita käytännön kokemuksia ja kontakteja, samalla kun yritykset pääsevät hyötymään uusista innovaatioista ja osaamisesta. Ohjelma antaa kotimaisille opiskelijoille valmiudet kansainväliseen työskentelyyn ja avaa kansainvälisille opiskelijoille mahdollisuuden luoda yhteyksiä Suomen työmarkkinoille.

Uuden ohjelman yhteistyökumppanina toimivat Rauman kaupunki ja Satakunnan alue. Alueella on vahva ruoka- ja metsäjärjestelmien kokonaisuus sekä luonnonvarojen kestävän käytön alalla toimiva Pyhäjärvi-instituutti. Rauman seutukunta tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuksia yritysyhteistyöhön sekä harjoittelu- ja intensiivijaksoihin. Ohjelma mahdollistaa myös yhteistyön Helsingin yliopiston ja alueen ammattikorkeakoulujen välillä.

– Helsingin yliopiston kanssa suunniteltu yhteistyö on uusi tervetullut avaus, jolla toisaalta vastataan elinkeinoelämän ilmaisemiin rekrytointihaasteisiin ja toisaalta tuotetaan houkuttavia jatko-opiskelumahdollisuuksia Satakunnassa jo opiskeleville korkeakouluopiskelijoille. Tiivis kumppanuus alueen yritysten kanssa mahdollistaa tulevaisuudessa korkeatasoisen tutkimuksen ja tutkimusrahoituksen hyödyntämisen yritysten omassa kehittämistyössä, Rauman kaupunginjohtaja Esko Poikela toteaa.

Syksyllä 2026 käynnistyvä ohjelma soveltuu kaikille alemman korkeakoulututkinnon suorittaneille, joilla on kiinnostusta teknologiaa ja uusiutuvien luonnonvarojen kestävää käyttöä yhdisteleviin opintoihin. Ensimmäisenä vuonna ohjelmassa aloittaa 40 opiskelijaa, minkä jälkeen määrää kasvatetaan asteittain kohti sadan uuden opiskelijan vuositavoitetta. Ohjelma on opiskelijoille kaksivuotinen ja 120 opintopisteen laajuinen.