Tuore työelämäprofessori Kaisa Karttunen: maailman ja Suomen ruokajärjestelmiä on tarkasteltava kriittisesti

Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan uusi ruokaturvan ja kansallisen huoltovarmuuden työelämäprofessori Kaisa Karttunen tuo mukanaan globaalia näkökulmaa kansalliseen ruokaturvakeskusteluun ja toivoo oppivansa itsekin uutta.

MMT Kaisa Karttunen on aloittanut ruokaturvan ja kansallisen huoltovarmuuden työelämäprofessorina. Karttunen on kansallisella ja kansainvälisellä tasolla ansioitunut ruokaturvan ja globaalien ruokajärjestelmien tutkija, virkamies ja tiedepoliittinen vaikuttaja. Hän on työskennellyt esimerkiksi YK:n alaisessa FAO:ssa, maa- ja metsätalousministerin erityisavustajana, ulkoministeriössä neuvonantajana sekä erilaisissa kansainvälisissä projekteissa. 

Tuore työelämäprofessori toivoo voivansa hyödyntää pitkää kokemustaan ja laajoja verkostojaan uudessa tehtävässään ja ehkä oppivansa itsekin uutta. 

– On etuoikeus siirtää kertynyttä kokemusta eteenpäin, ja jo parin viikon jälkeen näyttää, että osaamisalueilleni on tilausta. Odotan innolla vuorovaikutusta opiskelijoiden ja tiedekunnan henkilökunnan kanssa, sillä siinä omatkin ajatukset tuulettuvat, Karttunen iloitsee.  

Karttusen vahvuuksia ovat erityisesti tutkimuksen, politiikan ja käytännön välisten yhteyksien luominen ja tutkimuksen popularisoiminen. Osaamisensa avulla hän tuo myös ruokaan ja ruokaturvaan liittyvää globaalia näkökulmaa rikastamaan kansallista pohdintaa. 

– Ruoan puutteesta kärsivien määrä maailmassa on kasvanut, ja ruokaturvakysymykset ovat nousseet muutaman viime vuoden aikana keskusteluun myös Suomessa. Konfliktien, hupenevien luonnonvarojen, muuttuvan ilmaston ja luontokadon myötä on välttämätöntä tarkastella kriittisesti maailman ja Suomen ruokajärjestelmiä, Karttunen toteaa.  

Vuonna 2009 Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa maatalousekonomiasta väitellyt Karttunen toimii työelämäprofessorin tehtävän ohella itsenäisenä konsulttina. Lisäksi hän viljelee maata kotitarpeisiin synnyinmaatilallaan Pohjois-Savossa. 

Työelämäprofessorit yliopiston tutkimuksen, opetuksen ja elinkeinoelämän yhdistäjinä 

Työelämäprofessorin tehtävään Helsingin yliopistossa kutsua ottaa tohtorin tutkinnon suorittanut henkilö, jolla on yliopistomaailman ulkopuolisessa työelämässä saavutettuja erityisen merkittäviä ansioita ja kokemusta. Tehtävä täytetään kutsusta ja se on aina määräaikainen. Työelämäprofessori työskentelee osa-aikaisena varsinaisen oman tehtävänsä ohella. 

Karttusen tehtävä on 2-vuotinen ja sen laajuus on 40 prosenttia työajasta. 

Kaisa Karttunen

1988–1990 Kehitysyhteistyötehtävissä Sambiassa Kehitysyhteistyön palvelukeskuksen kautta  

1990–1994 Maaseutuasiamiehenä ja tiedottajana MTK:ssa 

1995–1999 Maatalouden ja maaseutukehityksen neuvonantajana Ulkoministeriössä 

2000–2009 Jatko-opintojen ohessa itsenäisenä konsulttina, konsulttitoimisto NiRASin palveluksessa sekä erityisasiantuntijana Suomen suurlähetystössä Roomassa  

2010– Useita lyhyitä ja pitkäaikaisia toimeksiantoja YK:n ruoka- ja maatalousjärjestö FAO:ssa maatalouden ilmastonmuutoskysymysten parissa, esim. pääkirjoittajana FAO:n uudessa ilmastostrategiassa 

2017–2022 Tutkijana ja myöhemmin ohjelmajohtajana E2 Tutkimuksessa