Taide ja tiede yhdessä: savilaasteista koostuva seinätaideteos paljastettiin Viikissä
Artenomi Ulla Phillipsin teos on tehty maapigmentein värjätyistä savilaasteista ja se tuo esiin taiteilijan näkemyksen maanalaisesta näkymästä maanalaisin materiaalein. Teos on nähtävissä Viikin Biokeskus 1:ssä.

Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan maaperä- ja ympäristötieteen yksikössä paljastettiin 1. syyskuuta seinätaideteos, joka avaa täysin uuden näkökulman maan pinnan alla piilevästä, tuhansien vuosien kuluessa syntyvästä kauneudesta ja moninaisuudesta. 

Maapigmentein värjätyistä savilaasteista koostuvan taideteoksen on yhteistyössä yksikön kanssa toteuttanut keramiikka-alan artenomi Ulla Phillips (s. 1974, Haapavesi). Teos koostuu kolmesta erillisestä 122 x 67 senttimetrin kokoisesta, maalauksellisesta reliefistä. Kuva-aiheiden taustalla ovat erilaiset maannostyypit ja se, mitä muotoja ja värejä maanpinnan alla syntyy juurien, kivien, maakerrostumien ja maaperässä kulkeutuvan veden rytmistä.  

Teokset eivät ole realistisia opetustauluja, vaan ne tuovat esiin taiteilijan näkemyksen maanalaisesta näkymästä maanalaisin materiaalein.

Maaperä- ja ympäristötieteen professori Mari Pihlatien mukaan teoksen työprosessi on tuonut yhteen tieteen ja taiteen ajatusmalleja. Samalla se on opettanut katsomaan maan kerrostumia, muotoja ja rakenteita niiden kemiallisten reaktioiden lisäksi myös visuaalisesta näkökulmasta.  

– Toivonkin, että teos herättää katsojan pohtimaan maaperän merkitystä elollisen luonnon ja hyvinvoinnin kasvualustana. Työ on ajankohtainen myös globaalista näkökulmasta, jossa hyvinvoiva ja monimuotoinen maaperä on koko maapallon ruoantuotannon perusta ja osa ratkaisua ilmastonmuutoksen hillinnässä, Pihlatie toteaa. 

Yhteistyö on ollut myös Ulla Phillipsille erityinen.  

– Taiteen ja tieteen vuoropuhelu ja yhteistyö professori Mari Pihlatien kanssa on ollut avartavan vilkasta molempiin suuntiin, kun teosten valmistuessa on vaihdettu ajatuksia keramiikan ja savirakentamisen materiaalituntemuksen ja vankan maaperätietouden pohjalta. Tällaisissa risteämiskohdissa ja monialaisissa kohtaamisissa syntyy taidetta, joka puhuttelee. 

Savireliefien sijoituspaikka on yksikön käytävätila Biokeskus 1:n neljännessä kerroksessa.