Suomen Akatemialta kehitystutkimusrahoitusta Laura Alakukulle ja Marko Virralle

Rahoitusta tuli yli 600 000 euroa neljälle vuodelle.

Suomen Akatemia ja ulkoministeriö ovat myöntäneet rahoituksen seitsemälle tutkimushankkeelle Kehitystutkimuksen akatemiaohjelman haussa. Rahoitusjakso kestää tämän vuoden maaliskuun alusta vuoden 2022 helmikuun loppuun.

Helsingin yliopistolle tulleesta rahoituksesta professori Petri Pellikan johtamalle Kestävien maankäyttötapojen kehittäminen ruokaturvan parantamiseksi Afrikassa ekosysteemipalvelujen ja ympäristön toiminnan mittaamisen kautta (SMARTLAND) -konsortiolle myönnettin yhteensä lähes miljoonan euron rahoitus. Konsortion jäsenenä on muun muassa  professori Laura Alakukku maatalous-metsätieteellisestä tiedekunnasta.

Yliopistonlehtori Marko Virta maatalous-metsätieteellisestä tiedekunnasta sai lähes 360 000 euron rahoituksen osana Antimikrobilääkeresistenssin esiintyminen, lähteet ja ehkäisy Länsi-Afrikassa - AMR geenivirta ihmisten, eläinten ja ympäristön välillä -konsortiota. Konsortiota johtaa professori Anu Kantele lääketieteellisestä tiedekunnasta.

Kaikki rahoitetut