Samuli Junttilalle maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan väitöskirjapalkinto

MMT Samuli Junttila palkitaan tuhannen euron stipendillä väitöskirjastaan, joka keskittyy puiden tutkimukseen laserkeilauksen avulla. Palkitussa väitöskirjassa todetaan, että monikanavaisella laserkeilauksella voidaan havaita puiden heikentymistä jo ennen kuin merkit siitä ovat silmällä havaittavissa. Tulevaisuudessa yhdellä sensorilla voitaisiin tunnistaa puulajeja, mitata metsän rakennetta ja saada tietoa metsien terveydentilasta.

Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta on myöntänyt Samuli Junttilalle hänen vuonna 2019 valmistuneesta väitöskirjastaan tuhannen euron suuruisen väitöskirjapalkinnon. Väitöskirjassa tutkitaan, kuinka monikanavaista laserkeilausta voidaan hyödyntää metsien terveydentilan kartoittamisessa. Junttila on kehittänyt uusia kaukokartoitusmenetelmiä, joilla pystytään mittaamaan lehtien ja neulasten vesipitoisuutta ja saamaan tietoa puiden elinvoimaisuudesta.

Nykyisin Junttila työskentelee tutkijatohtorina Helsingin yliopiston metsätieteiden osastolla. Syyskuusta alkaen hän siirtyy Itä-Suomen yliopistoon tekemään tutkimusta Suomen Akatemian tutkijatohtorin rahoituksen tuella.

- Jatkan puiden vesipitoisuuden tutkimusta, mutta keskityn havaitsemaan kaukokartoituksen avulla vieläkin yksityiskohtaisempia muutoksia eri mittakaavatasoilla latvuksen sisäisestä vaihtelusta maisema- ja globaalille tasolle. Näiden havaintojen avulla pyrin lisäämään ymmärrystä veden liikkeen dynamiikasta maaperästä puiden kautta ilmakehään, mikä auttaa ymmärtämään muuttuvan ilmaston vaikutuksia metsillemme, Samuli Junttila sanoo.

Väitöskirjapalkinnon saajan valitsee vuosittain tiedekunnan dekanaatti. Junttilan väitöskirjaa on kiitelty sen ainutlaatuisuuden, yhtenäisen juonen ja esitystavan vuoksi. Lisäksi erityismaininnan ansaitsevat myös Junttilan ansiot tiedeviestinnässä. Science-tiedelehti järjestää vuosittain Dance your Ph.D. kilpailun, jossa palkitaan parhaat videot, jotka onnistuvat luovalla tavalla viestimään tieteestä. Tämän vuoden kilpailun fysiikka-sarjan voittajaksi valikoitui Samuli Junttilan tekemä musiikkivideo Idän Proffa – Keilaa puita (feat. Linda Ilves).

Katso räp-video: Idän Proffa – Keilaa puita  

Samuli Junttilan Väitöskirja: Utilizing multispectral lidar in the detection of declined trees (2019)