Puurakentamisella kohti kestävää tulevaisuutta

Puu on pitkäikäinen, monipuolinen ja vähäpäästöinen materiaali, jonka merkitys rakennusmateriaalina tulee korostumaan tulevaisuudessa yhä entisestään. Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan tapahtuma 11.10. tarkastelee puurakentamista eri näkökulmista.

Puun hyödyntäminen rakennusmateriaalina hillitsee ilmastonmuutosta, sillä se alentaa rakentamisen hiilijalanjälkeä ja vähentää uusiutumattomien luonnonvarojen kulutusta. Puurakennukset ja -tuotteet toimivat tehokkaana hiilivarastona ja alentavat kasvihuonepäästöjä.  Puu tarjoaa ratkaisuja ja vastaa niin yhteiskunnan kuin ympäristönkin muuttuviin ja kasvaviin tarpeisiin.

Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellinen tiedekunta järjestää maanantaina 11.10.2021 klo 17-19 puurakentamiseen ja puumateriaaliin keskittyvän Tiedekulma-tapahtuman ”Puurakentamisella kohti kestävää tulevaisuutta”. Tilaisuudessa tarkastellaan puurakentamista metsäbiotalouden arvoketjujen sekä ilmastonmuutoksen hillinnän näkökulmista.

Pohjustuksena illan paneelikeskustelulle kuullaan neljä alustusta, joissa esitellään tiedekunnan puurakentamiseen liittyvää tutkimusta sekä Hyytiälän metsäasemalle nousevaa puista uudisrakennusta.

Tilaisuus järjestetään etätapahtumana, ja sitä pääsee seuraamaan tämän linkin kautta. Voit tulla myös paikan päälle. Tiedekulman Stagella ei ole henkilömäärärajoituksia, mutta kalustus on järjestetty väljästi noudattaen tartuntatautilain hygieniavaatimuksia. Ta­va­taan tur­val­li­ses­ti Tiede­kulmassa - tutustu ylei­siin oh­jei­siin kä­vi­jöil­le.

Voit esittää kysymyksiä tilaisuuden puhujille: https://presemo.helsinki.fi/puurakentaminen

Tilaisuus on osa Tutkitun tiedon teemavuoden ohjelmaa.

Illan alustukset

  • Ilmastoviisaan asumisen ratkaisuja puusta - lähiöiden ja haja-asutusalueiden näkökulma - professori Anne Toppinen
  • Puurakentamisen edistäminen – puuraaka-aineen ominaisuuksiin ja käyttöön liittyviä tutkimuksia - professori Marketta Sipi
  • Puun laatuominaisuuksien mittaus ja kartoitus laserkeilauksella - professori Markus Holopainen & tutkijatohtori Jiri Pyörälä
  • Hyytiälän puurakennus – uusi monitieteisen tutkimuksen Living Lab - dekaani Ritva Toivonen

Puu ja kestävä rakentaminen tulevaisuudessa -paneelikeskustelu

  • Lauri Hetemäki, työelämäprofessori, Helsingin yliopisto
  • Katja Lähtinen, tutkimusprofessori, Luke 
  • Petri Heino, ohjelmapäällikkö, Ympäristöministeriö