Puukerrostalot asumisen valtavirtaan yhteistyötä vahvistamalla

Puukerrostalobisneksessä on muutaman viime vuoden aikana alkanut tapahtua Suomessakin. Alalle on tullut uusia yrityksiä ja rakennusprojektien määrä on nousussa. Monet kaupungit ovat kiinnostuneita lisäämään puurakentamista, etenkin ilmastonäkökohtien nojalla. Helsingin yliopiston tutkimus osoittaa, että alan kilpailukykyä voidaan kohottaa vahvistamalla hankkeisiin osallistuvien yritysten yhteistyötä.

Helsingin yliopiston puurakentamista käsitellyt seminaari "Mainstreaming wood in urban buildings: A matter of strengthening collaboration and creating new connections?" kokosi yli 50 tutkijaa sekä yritysmaailman ja hallinnon edustajaa keskustelemaan puukerrostalorakentamisen liiketoiminnasta ja politiikkaohjauksesta. Käyttäjälähtöisyys puurakentamisen bisnesekosysteemeissä eli KäPy- ja puurakentamisen politiikkaohjausta kartoittava Wood Vision 2025 -hankkeiden tutkijat kertoivat tuoreita tuloksia alan liiketoiminnasta ja kilpailukykytekijöistä.

Seminaarin pääpuhuja, professori Anders Q. Nyrud Norjan Life Sciences -yliopistosta tarkasteli puukerrostalorakentamisen suhdetta rakennetun ympäristön kestävyyteen. Puun rakentamiskäytön terveysvaikutuksia tutkinut Nyrud painotti, että puurakentamisen kestävyyttä tulisi tarkastella paljon laajemmin kuin pelkästään ilmastovaikutusten valossa. Nyrud myös kehotti suomalaisia hyödyntämään muiden Pohjoismaiden kokemuksia puurakentamisen liiketoiminnan onnistuneista käytännöistä.

Yhteistyöllä vauhtia puukerrostalorakentamiseen

Tutkija Noora Viholainen Helsingin yliopistosta avasi kolmevuotisessa KäPy –hankkeessa tehtyä vertailevaa tutkimusta kolmesta puukerrostalohankkeesta ja niiden liiketoimintaverkostojen toiminnasta. Tulokset osoittavat, että puukerrostalorakentamisen kilpailukykyä voidaan kasvattaa tiivistämällä yhteistyötä liiketoimintaverkostojen välillä. Myös viestintää tulisi tehostaa hankkeiden toteuttajien kesken sekä yritysten ja rakentamista ohjaavien kuntien ja loppukäyttäjien välillä.

Tutkija Florencia Franzini Helsingin yliopistosta kertoi tutkimuksesta, jossa selvitettiin kuntien viranhaltijoiden näkemyksiä puukerrostalorakentamisen suhteen. Tulosten perusteella useat viranhaltijat näkevät puukerrostalojen positiivisina puolina aluetaloudelliset vaikutukset, kuten työllisyyden. He myös yhdistävät puukerrostalot mahdollisuuteen kohentaa asuinympäristöjä ja asukkaiden elämänlaatua. Franzini kerää parhaillaan uutta laajempaa kyselyaineistoa samasta teemasta. Tämän väitöskirjatutkimuksen kohteena ovat kaikki suomalaiset kunnat.

Seminaari huipensi Helsingin yliopiston Metsätieteiden osaston vetämät monivuotiset hankkeet. Teollisen puurakentamisen liiketoimintaan keskittyneen KäPy -hankkeen päärahoittajana toimi Business Finland. Alan politiikkaohjausta analysoineen Wood Vision 2025 -hankkeen rahoittajina olivat Metsämiesten säätiö, Maa- ja metsätalousministeriö sekä MTK.

Lisätietoa seminaarista ja hankkeiden tuloksista.

Yhteyshenkilöt:

 

  • KäPy-hankkeen johtaja, professori Anne Toppinen, Metsätieteiden osasto, Helsingin yliopisto, puh: 050 4150219, anne.toppinen@helsinki.fi
  • Wood Vision 2025 -hankkeen johtaja, dekaani Ritva Toivonen, Helsingin yliopisto, puh: 040 5268412, ritva.toivonen@helsinki.fi