Professori Lauri Valstan muotokuva paljastettiin Viikissä

Koronapandemian vuoksi muotokuvan paljastusta jouduttiin lykkäämään kahdesti.

Liiketaloudellisen metsäekonomian emeritusprofessori Lauri Valstan (s. 1954) muotokuva paljastettiin Viikissä 20. toukokuuta 2022.

Muotokuvan paljastivat maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan dekaani Ritva Toivonen ja yliopiston kansleri Kaarle Hämeri. Muotokuvan on toteuttanut valokuvaaja Jaakko Martikainen

Professori Lauri Valsta väitteli Helsingin yliopistossa vuonna 1993. Hän aloitti liiketaloudellisen metsäekonomian vt. professorina 1999 ja tultuaan nimitetyksi 2002 hän hoiti tehtävää vuoden 2019 syksyyn. Muotokuvan paljastustilausuutta jouduttiin siirtämään koronan asettamien rajoitusten vuoksi kaksi kertaa.

Professori Valsta on ohjannut ja hyväksynyt hyvin suuren määrän maisterintutkielmia, noin 100 tutkielmaa. Lisäksi hän on ohjannut lukuisia väitöskirjoja. Hän on tutkinut muun muassa ilmastonmuutoksen taloudellisia vaikutuksia metsätaloudessa ja metsäsektorilla, metsien hiilensidonnan optimointia ja metsänkasvatuksen kannattavuutta. 

Professori Valsta on merkittävästi edustanut Suomea kansainvälisessä metsäntutkimuksessa ja toiminut hyvin aktiivisesti Metsäntutkimuslaitosten kansainvälisessä liitossa (IUFRO) useiden vuosikymmenien ajan. Hän on edelleen aktiivinen toimien Ruotsissa pidettävän IUFROn maailmankokouksen 2024 järjestelyissä. 

Muotokuva luovutettiin Helsingin yliopiston taidekokoelmiin, ja se sijoitetaan Viikissä Metsätieteiden taloon.