Metsätieteiden osasto on Euroopan tuotteliaimpia metsätieteellisiä julkaisijoita

Tuoreen bibliografisen tutkimuksen mukaan Helsingin yliopiston metsätieteiden osasto on Suomen suurin ja Euroopan toiseksi suurin yliopistollinen metsätieteiden julkaisija.

Tuore bibliografinen tutkimus metsätieteellisten artikkelien tekijäorganisaatioista perustuu 355 000 tiedejulkaisuun aikavälillä 2010–2019. Menetelmä on kuvattu huhtikuussa 2023 julkaistussa Scandinavian Journal of Forest Research lehden artikkelissa.

Viime vuosikymmeninä metsätutkimuksen ala on selvästi laajentunut ja samalla mukaan on tullut uusia tutkimusorganisaatiota. Metsätieteiden julkaisumäärät ovat tarkastelujaksolla kasvaneet noin 8 % vuosivauhdilla. Vuosittainen julkaisujen määrä on viisinkertaistunut 20 vuodessa. Artikkelissa ei ole tarkasteltu tutkimuksen laatua tai vaikuttavuutta.

Johtavia julkaisijamaita ovat Yhdysvallat ja Kiina, ja nopeimmin julkaisumäärät ovat kasvaneet Venäjällä. Suomessa tehdyn tutkimuksen määrä on noussut hieman jossakin määrin, mutta hitaammin kuin vertailumaissa. Helsingin yliopiston metsätieteiden osasto on Suomen suurin ja Euroopan toiseksi suurin yliopistollinen metsätieteiden julkaisija.

Kansainvälisen tutkimusyhteistyön on todettu tuottavan tieteelliseltä vaikuttavuudeltaan vahvempia julkaisuja verrattuna kotimaisiin julkaisuihin. Suomalaisten metsätieteellisten julkaisujen kansainvälisyys on noussut ollen 53 %, mikä on keskimääräistä suurempi eri tieteenaloja vertailtaessa. Metsätieteiden osaston artikkeleiden kansainvälisyys oli tarkastelujakson lopussa 61 %.

Metsäntutkimuksen kenttä on nykyisin hyvin laaja sisältäen kestävyyden kaikki osa-alueet; ekologinen, taloudellinen, sosiaalinen kestävyys ja nyttemmin usein myös kulttuurinen ulottuvuus. Suomessa ja Ruotsissa boreaalisia metsiä koskevan tutkimuksen määrä on lisääntynyt vain vähän, vaikka monitavoitteinen ja –arvoinen metsien käyttö tarvitsi nimenomaan lisää tutkimukseen perustuvaa tietoa tukemaan kestävää metsien ekosysteemipalvelujen tuotantoa.