Metsämiesten säätiö jakoi apurahoja

Maatalous-metsätieteellisestä tiedekunnasta Metsämiesten säätiön tutkimusapurahoja saivat Heimo Karppinen ja Ritva Toivonen.

Metsämiesten säätiö on jakanut 1,5 miljoonaa euroa apurahoina. Tästä tutkimukseen kohdistui 21 prosenttia, eli 312 000 euroa.

Maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa tehtävään tutkimukseen myönnettiin kaksi apurahaa. Professori Heimo Karppinen sai 50 000 euroa hankkeeseen Suomalainen metsänomistaja 2020: Metsätalouden kannattavuus ja metsänomistajakunnan muutos. Dekaani Ritva Toivosen Wood Vision 2025: Arvoverkostot metsästä puurakentamiseen kansainvälisessä vertailussa – politiikkaohjeuksen tehokkuus ja yhteensovittaminen -hankkeeseen myönnettiin 25 000 euroa.

Säätiö myönsi apurahoja myös esimerkiksi koulutukseen, viestintään, hyvinvointiin ja kulttuuriin.

 

Kaikki Metsämiesten säätiön apurahat (myönnetty 13.3.2018)