Metsäalan toimijat lahjoittivat yli puoli miljoonaa euroa metsäteknologian professuuriin

Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan metsäteknologian ja puunhankinnan logistiikan professuuri saadaan lahjoittajien tuella perustettua suunniteltua aiemmin jo syksyllä 2020. Asia koettiin tärkeäksi metsäalan toimijoiden piirissä ja tiedekunta sai viime talven ja kevään aikana lahjoituksia kaikkiaan 13 eri taholta.

Puun korjuu ja kuljetus  on metsien hoidon ohella olennainen osa koko kestävää metsätaloutta. Erilaiset kasvatus- ja korjuuteknologiat, sekä puunhankinnan logistiikka ovat alalle tärkeitä osaamisalueita, joita on opetettu ja tutkittu tiedekunnassa. Alan professuuria ei valtion perusrahoituksen kutistuttua ole tiedekunnassa ollut muutamiin vuosiin.

Tiedekunta sai kentältä viestiä, että professuurille olisi suuri tarve. Tämä rohkaisi dekaani Ritva Toivosta kääntymään alan toimijoiden puoleen ja ehdottamaan heille professuurin rahoittamista yhteisenä ponnistuksena. 

– Tämä aihepiiri katsotaan olennaiseksi osa-alueeksi metsätieteiden kokonaisuudessa. Olemme todella tyytyväisiä vastaanotosta, jonka saimme alan sidosryhmiltä lahjoitusprofessuurin perustamiseen liittyen, sanoo dekaani Toivonen.

Lahjoituksen perustan muodosti suomalaisen metsä- ja puuteollisuuden tukijana tunnettu Marjatta ja Eino Kollin säätiö, joka teki 200 000 euron lahjoituksen. Säätiö tukee suomalaista metsätalouden ja rakentamisen tutkimus- ja kehitystoimintaa.

Koneyrittäjät puolestaan lähtivät mukaan hankkeeseen 50-vuotisjuhlavuotensa kunniaksi 50 000 eurolla.

– Tämä oli Koneyrittäjiltä erittäin merkittävä panostus. Oman lahjoituksensa lisäksi he haastoivat mukaan myös sidosryhmänsä, ja tämä haastekampanja toi yhteiseen pottiin vielä erittäin merkittävän lisän, kertoo dekaani Toivonen.

Alan toimijat haluavat tukea myös yliopiston perustehtävää

Suomen metsäalan elinkeinoedellytyksiä edistävä Metsäsäätiö lahjoitti professuuriin 100 000 euroa. Säätiön perustivat vuonna 1995 metsänomistajat, metsäteollisuus, Metsähallitus, Sahateollisuus ry sekä useat muut metsätaloudesta toimeentulonsa saavat tahot. Säätiön toimitusjohtajan Liisa Mäkijärven mukaan alalla on aina mielellään tuettu uusia tutkimuksen avauksia, mutta myös haluttu varmistaa, että Suomessa tarjotaan tasokasta metsäalan opetusta.

– Meille on tärkeää, että metsäteknologia ja puunhankinnan logistiikka ovat yliopiston opetuksessa ja tutkimuksessa turvattu, sanoo Mäkijärvi.

Koneyrittäjien toimitusjohtaja Matti Peltola on samoilla linjoilla, mutta nostaa esiin myös ripauksen kritiikkiä.

– Yhteiskunnan tulisi sijoittaa varoja sellaiseen tutkimukseen, joka kasvattaa varallisuutta ja sitä myötä yhteistä hyvää. Sahaamme omaa oksaamme, jos perustutkimus jätetään yksityisten lahjoitusten varaan, toteaa Peltola.

Tehtävään tuli 24 hakemusta

Tehtävän perustaminen pistettiin vireille heti rahoituksen varmistuttua ja haku tehtävään päättyi marraskuun alussa. Hakemuksia tuli kaikkiaan 24 sekä Suomesta että ulkomailta.

–  Vaikka Suomi on metsäteknologian alalla maailman kärkimaita, on ala suhteellisen spesifi niin täällä kuin kansainvälisestikin. Olemme siksi hyvin tyytyväisiä hakijamäärään, sanoo Toivonen.

Metsäteknologian ja puunhankinnan logistiikan professuuri rahoitetaan jälleen tiedekunnan perusrahoituksella vuodesta 2023 alkaen. Lahjoitukset mahdollistavat uudelle professorille myös ns. starttipaketin, jonka avulla hän pääsee heti käynnistämään tutkimustoimintaa.

Yhteistyö alan työllistäjien kanssa on tärkeää myös tulevaisuuden osaajien kouluttamisen kannalta.  Metsätalous Oy:n toimitusjohtaja Jussi Kumpula totesi professuuriin lahjoittaneiden kiitostilaisuudessa 27. marraskuuta, että parhaat työllistymismahdollisuudet ovat niillä opiskelijoilla, jotka saavat jo opiskeluaikana kosketusta työelämään ja alaan. Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta haluaa entisestään kehittää vuoropuhelua sidosryhmien kanssa ja on ilahtunut siitä, että tukea ja kiinnostusta löytyy.

Puunhankinnan ja metsäteknologian osaamisella on suuri merkitys Suomen metsätaloudelle, metsäteollisuudelle ja koko yhteiskunnalle.

Puunkorjuu ja raaka-aineiden toimitusketjut liittyvät läheisesti koko kestävän metsätalouden kehittämiseen. Koko puunhankintaketjuun liittyy merkittäviä näkökohtia myös ilmastonmuutokseen liittyen, kuten toimitusketjun päästöjen, energiatehokkuuden, hiili- ja vesijalanjäljen hallinta ja puun talvikorjuuseen liittyvät haasteet.

Metsäalan kilpailukyvyn kannalta puuhuollon tuottavuus ja kustannustehokkuus ovat tärkeitä kaikille puunhankinnan osapuolille. Tutkittu tieto, korkeatasoinen koulutus ja uusien teknologioiden hyödyntäminen puunhankinnassa tukevat myös kestävän metsätalouden tavoitteita.

Metsäteknologian ja puunhankinnan logistiikan tutkimus tukee kehittyvän informaatioteknologian hyödyntämistä ja integrointia koko puuntuotantoketjuun. Kestävän biotalouden teknologiaklusterin kehittyminen Viikin kampuksella tukee myös metsätalouden ja -teollisuuden toimintaedellytyksiä.