Metsäalan korkeakoulutetut tarvitsevat lisää työelämätaitoja

Metsäalan korkeakoulutetuilla on kansainvälisen tutkimuksen mukaan eri puolilla maailmaa riittävä metsäalan osaaminen. Työn hallintataitojen opettamista ja oppimista tulisi lisätä.

Metsäalan korkeakoulutettujen osaamista on tutkittu yhdeksässä maassa ja viidessä eri maanosassa. Haastattelut pohjautuivat äskettäin valmistuneiden metsäalan korkeakoulutettujen kertomuksiin työelämässä tapahtuneista onnistumisista ja epäonnistumisista.

Alustavien julkaistujen tulosten mukaan metsäalan korkeakoulutetuilla näyttäisi eri puolilla maailmaa olevan riittävä metsäalan ammatillinen osaaminen. Työelämässä nykyisin korostuvien työn hallintataitojen opettamista ja oppimista tulisi sen sijaan tutkimuksen mukaan lisätä, sillä työelämässä onnistuminen ja epäonnistuminen liittyivät tutkimuksen mukaan usein työn hallintaan ja ihmissuhteisiin.

Erityisesti esille nousi ajankäytön hallinta. ”Tuleehan aina niitä tilanteita, että olis pitäny kirjottaa joku raportti, eikä se sitten ollu valmis viikon loppuun mennessä”, totesi eräs Helsingin yliopiston haastatelluista alumneista.

Ihmisten välisiin suhteisiin liittyvät tilanteet olivat monesti vaikeita, mutta niissä myös onnistuttiin usein. Esimerkkinä näistä taidoista eräs alumni kertoi seuraavaa: ”edellisen pomon kanssa oli haastavaa, koska hän on tottunu johtamistyyliin joka ei kyseenalaista, … mutta mä oon tottunu sanomaan jos oon eri mieltä ja siitä tuli kaikenlaista säätöö ja vääntöö. Mut se toimi mun eduks koska se alko arvostaan mua enemmän koska mä sanoin vastaan.”  

Kun haastattelujen tuloksia verrattiin eri maissa haastateltujen kotiyliopistojen opetusohjelmiin, eniten puutetta oli yrittäjyys-, talous- ja johtamisopinnoista.

– Metsäalan korkeakoulutetuilla näyttäisikin eri puolilla maailmaa olevan riittävä alan osaaminen. Sen sijaan työelämässä nykyisin korostuvien työn hallintataitojen opettamista ja oppimista tulisi lisätä, toteaa Suomen haastatteluosuuden toteuttamisesta vastannut yliopistonlehtori Mika Rekola.

___________________________

Suomessa haastattelut teki ryhmä metsäylioppilaita urasuunnittelukurssin harjoitustyönään. Haastatellut olivat Helsingin yliopistosta vuosina 2012 ja 2013 valmistuneita maatalous-metsätieteiden maistereita. Maailmanlaajuinen katsaus julkaistiin syyskuun lopussa maailman metsäntutkimusorganisaatioiden yhdistyksen IUFRO:n 125-vuotisjuhlakongressissa Saksassa.