Mari Sandell tutkii, miksi toisen herkkuruoka on toiselle ihan sama

Elintarvikkeiden aistinvarainen laatututkimus auttaa ehkäisemään ruokahävikkiä ja rakentamaan kestävää ruokajärjestelmää.

Mitä tutkit?

Tutkin ruokaa ja ruoan kokemusta ihmisaisteilla. Ruoka on luonnostaan moniaistinen ärsyke, mutta olemme erilaisia ja koemme saman elintarvikkeen tai aterian usein eri tavoin. Toisen nam voi olla toisen yök tai ihansama.

Toisaalta ruoka on täynnä erilaisia jännittäviä molekyylejä, jotka vaikuttavat myös makuun tai hajuun. Näiden tunnistamiseen tarvitaan kemiallisten analyysilaitteiden lisäksi aistinvaraista tutkimusta. Tutkimusryhmäni on nimeltään Aistit ja ruoka.

Mihin ja miten tutkimuksesi aihe vaikuttaa?

Syömme ja juomme monta kertaa päivässä. Aistittavilla ominaisuuksilla on suuri merkitys ihmisen ruokakokemuksissa. Jos valitsemme tuotteen tai raaka-aineen mutta emme aistikokemuksesta johtuen pidä siitä, tuote saattaa päätyä roskiin. Maailmassa syntyy jo nyt kestämättömiä määriä ruokahävikkiä ja ruokajätettä. Aistilähtöinen lähestymistapa toimii ennaltaehkäisevänä työkaluna esimerkiksi tuotekehityksessä, ruokakasvatuksessa tai kestävän ruokajärjestelmän kehittämisessä.

Mikä alallasi inspiroi sinua erityisesti juuri nyt?

Ruoka on parhaimmillaan kokonaisvaltainen päivän piriste. Elämme yksilöllisissä aistimaailmoissa. Näiden yhteys ruokakäyttäytymiseen inspiroi minua juuri nyt valtavan paljon.

Mari Sandell on elintarvikkeiden aistinvaraisen laatututkimuksen professori maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa.

Katso Mari Sandellin uuden professorin juhlaluento syyskuussa 10.9.2020 YouTubessa.

Tutustu muihin uusiin professoreihin.