Maatalousekonomian professori Xavier Irz: Maataloussektorin on muututtava, jos tavoitellaan konkreettisia vaikutuksia

Tammikuun alusta maatalousekonomian professorina aloittanut Xavier Irz kehittää uusia tapoja sovittaa liiketaloudellisesti kannattava toiminta ja kilpailukyky ympäristön kestävään kohteluun yhteiskunnallisesti tasa-arvoisella tavalla kautta koko elintarvikejärjestelmän.

Mitä tutkit?

Tutkin maatalous- ja elintarvike-ekonomiaa eli analyisoin ruokaketjuun liittyviä tekijöitä taloustieteen keinoin alkutuotannosta jalostukseen, jälleenmyyntiin ja aina kuluttajaan asti.

Miksi se on tärkeää?

Nykyisen elintarvikejärjestelmän kestävyys on suuri huolenaihe, minkä lisäksi maatalouspolitiikan tehokkuuteen kohdistuu paljon epäilyksiä. Useimmissa EU-maissa elintarvikejärjestelmä tuottaa neljänneksen tai jopa kolmanneksen kaikista kasvihuonekaasupäästöistä. Maatilojen tuottavuus on jatkuvasti heikkoa samaan aikaan kun ylipaino ja ruokavalioon liittyvät krooniset sairaudet ovat yleisiä tai yleistymässä. Järjestelmän muuttaminen perinteisellä politiikalla ja markkinalähtöisillä ratkaisuilla edellyttää käyttäytymisen, kannustimien, kompromissien, kustannusten ja hyötyjen ymmärtämistä, ja juuri näitä tekijöitä maatalousekonomia tutkii.

Tämän alan tutkimus auttaa kehittämään uusia tapoja sovittaa liiketaloudellisesti kannattava toiminta ja kilpailukyky ympäristön kestävään kohteluun yhteiskunnallisesti tasa-arvoisella tavalla kautta koko elintarvikejärjestelmän. Tarvitaan perusteellista tutkimusta, sillä hyvillä aikeilla ja intuitioon perustuvilla ideoilla on usein odottamattomia systeemitason vaikutuksia.

Mikä alallasi inspiroi sinua erityisesti juuri nyt?

Politiikan saralla Euroopan Unionin yhteistä maatalouspolitiikkaa, joka nielaisee 40 prosenttia EU:n budjetista, ollaan sovittamassa EU:n vihreän kehityksen ohjelman tavoitteisiin. Nyt on hyvä hetki tehdä tutkimusta, joka tuottaa tietoa päättäjien tueksi, ohjaa maataloussektorin muutosta ja vaikuttaa käytännön tasolla.

Maatalouden ja elintarviketuotannon uusia ja jännittäviä teknisiä ja institutionaalisia muutoksia on tutkittava talouden näkökulmasta. Esimerkkinä mainittakoon se, kuinka todennäköisesti suomalaiset kuluttajat alkavat käyttää keinolihaa ja miten keinolihan käytön yleistyminen vaikuttaisi maaseudun talouteen. Voidaan pohtia myös, miten kehitetään kannustimia, joilla viljelijät saadaan varastoimaan hiiltä viljelymaahan.

Toisaalta ison datan murros tarjoaa uusia jännittäviä keinoja lisätä ymmärrystä maatalous- ja elintarvikemarkkinoiden toiminnasta.

Lisäksi elintarvikkeisiin liittyvät asiat herättävät jatkuvasti suurta kiinnostusta kautta koko yhteiskunnan, kuten vaikkapa ruokahävikkiä ja kestäviä ruokavalioita koskevista keskusteluista nähdään. Siksi juuri nyt kannattaakin olla näihin aiheisiin erikoistunut tutkija.

Xavier Irz aloitti maatalousekonomian professorina Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan taloustieteen osastolla tammikuun alussa 2021. Hän jatkaa myös vuoden ajan vierailevana tutkijana Luonnonvarakeskuksessa. Lisäksi hän osallistuu Euroopan maatalousekonomian yhdistyksen (EAAE) suuren kansainvälisen konferenssin järjestämiseen ohjelmasta vastaavan toimikunnan puheenjohtajana.

Merkittävimpiä tehtäviä Xavier Irzin uralla:
  • 2021– maatalousekonomian professori, maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto
  • 2015–2020: tutkimusprofessori (elintarvikemarkkinat) ja tutkimusjohtaja (biotalouden markkinat ja liiketoiminta, alkaen 1.1.2018), biotalous ja ympäristö -tutkimusyksikkö, Luonnonvarakeskus (Luke). Kilpailukyky ja markkinatutkimus -ryhmän vetäjä (vain vuonna 2015)
  • 2010–2014: tutkimusprofessori (elintarvikemarkkinat), maatalouspolitiikan ja markkinatutkimuksen ryhmä, taloustutkimusyksikkö, Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus, Helsinki
  • 2008–2010: vanhempi tutkimusprofessori, Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus, taloustutkimusyksikkö, maatalouspolitiikan ja markkinatutkimuksen ryhmä, Helsinki
  • 2005–2008: talousasiantuntija, Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen talouspalvelu, ruokavirasto (Food Standards Agency), Lontoo, Iso-Britannia
  • 2000–2005: lehtori, maatalous- ja elintarvike-ekonomian osasto, Readingin yliopisto, Iso-Britannia
  • 2000: tohtorintutkinto, soveltava taloustiede, Minnesotan yliopisto, Yhdysvallat
  • 1993: maataloustekniikan tutkinto, École Nationale Supérieure Agronomique de Rennes (ENSAR), Ranska