Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan vuoden 2023 palkinnot taloustieteen osastolle

Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta palkitsi Leena Rantamäki-Lahtisen vuoden opetusteosta. Vuoden tutkimusteko -palkinto myönnettiin Lassi Ahlvikille ja Vuoden vaikuttaja -palkinto Markku Ollikaiselle. Palkinnot jaettiin 13.12.  

Vanhempi yliopistonlehtori Leena Rantamäki-Lahtiselle Vuoden 2023 opetusteko -palkinto 

Vuoden 2023 opetusteko -palkinto myönnettiin vanhempi yliopistonlehtori Leena Rantamäki-Lahtiselle tunnustuksena hänen esimerkillisestä, opiskelijoiden etenemistä tukevasta lähestymistavastaan opetukseen. 

Rantamäki-Lahtista kiitetään opiskelijoiden hyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden edistämisestä niin opettajan kuin ohjaajankin roolissa. Hän tukee opiskelijoidensa oppimista monin keinoin, on läsnä opiskelijoille tarvittaessa, kohtaa heidät yksilöinä ja auttaa löytämään ratkaisuja opintojen solmukohdissa. Hänen opetuksensa on selkeää, ja oppimista tukevaa materiaalia on saatavilla runsaasti. Tässä ajassa, jossa muiden ihmisten kohtaaminen on vähentynyt ja opiskelijat saattavat jäädä yksin ongelmiensa kanssa, Rantamäki-Lahtisen lähestymistapa opettajuuteen on erittäin tärkeää.  

Apulaisprofessori Lassi Ahlvikille Vuoden tutkimusteko -palkinto 

Vuoden 2023 tutkimusteko -palkinnon sai apulaisprofessori Lassi Ahlvik, jolle Euroopan tutkimusneuvosto myönsi syyskuussa lupaaville tutkimusjohtajille tarkoitetun Starting Grant -rahoituksen. 

Ahlvikin viimeaikaiset saavutukset ovat hänen uravaiheensa huomioiden merkittäviä: hänelle on myönnetty huippukilpailtua tutkimusrahoitusta, hän on tehnyt kansallista yhteistyötä ja lisäksi julkaissut erittäin tärkeällä ja ajankohtaisella alalla. ERC-rahoituksen saanut hanke ”Vihreä verouudistus oikeudenmukaisen ilmastosiirtymän toteuttamiseksi”, samoin kuin Ahlvikin muu tutkimus, liittyy ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin, joihin hän etsii ratkaisuja. 

Emeritusprofessori Markku Ollikaiselle Vuoden vaikuttaja -palkinto 

Vuoden 2023 vaikuttaja -palkinto myönnettiin ympäristöekonomian emeritusprofessori, tutkimusjohtaja Markku Ollikaiselle hänen ansiokkaasta ja pitkäaikaisesta toiminnastaan Suomen Ilmastopaneelin puheenjohtajana.  

Ollikaisen vuonna 2014 alkanut Ilmastopaneelin puheenjohtajuus päättyy tämän vuoden lopussa. Hän on vaikuttanut merkittävällä tavalla Suomen ilmastopolitiikkaan ja mahdollistanut toiminnallaan tieteen vaikuttavuutta ilmastopolitiikassa. Ilmastopaneelin puheenjohtajana hän on tehnyt aktiivista, monipuolista ja ennakkoluulotonta yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa. Ollikainen on myös suosittu haastateltava, kommentaattori ja esiintyjä niin mediassa, erilaisissa seminaareissa kuin muissakin tapahtumissa.  

Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta palkitsee hyvin tehdystä työstä vuosittain

Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta jakaa vuosittain palkintoja hyvin tehdystä työstä. Vuoden opetusteko -palkinto on jaettu vuodesta 2008, vaikuttajapalkinto vuodesta 2013 ja tutkimuspalkinto vuodesta 2019 alkaen. Ehdotuksia palkinnonsaajiksi pyydetään koko tiedekunnalta. Koulutuksesta vastaavan varadekaanin johtama palkintolautakunta, tutkimustoimikunta sekä yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen toimikunta tekevät saatujen ehdotusten pohjalta tiedekunnan dekaanille esityksensä palkittavista.