Lúrion yliopiston opiskelijat ratkovat Pohjois-Mosambikin aliravitsemusongelmaa yhdessä Helsingin yliopiston opettajien kanssa

Pohjois-Mosambikin aliravitsemusongelma saa uutta toivoa omista nuorista asiantuntijoistaan. Lúrion yliopiston ravitsemuksen ja ruoan turvallisuuden maisteriopiskelijat osallistuivat kurssille, jossa arvioitiin väestön ravitsemustilannetta ja suunniteltiin toimia aliravitsemuksen torjuntaan.

Pohjois-Mosambik kuuluu niihin maailman alueisiin, joissa krooninen aliravitsemus on vakava ongelma. Väestön aliravitsemuksen suurimpia syitä ovat köyhyys, riittävän ja monipuolisen ravinnon puute sekä infektiotaudit. Lähes puolet alle viisivuotiaista lapsista kärsii kitukasvuisuudesta, eli he ovat selvästi lyhyempiä kuin samanikäiset hyvin ravitut ikätoverinsa. 

Helsingin yliopiston ravitsemustieteen opettajat jakoivat osaamistaan Pohjois-Mosambikissa Lúrion yliopiston maisteriopiskelijoille. Lokakuussa järjestetyllä kurssilla arvioitiin väestön ravitsemustilannetta ja suunniteltiin toimia aliravitsemuksen torjuntaan. 

— Lurion yliopiston kurssin opiskelijat olivat pääosin itse kotoisin alueelta ja heillä on aito halu olla ratkaisemassa yhteisönsä aliravitsemusongelmaa, kertoo yliopistonlehtori Liisa Korkalo maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan elintarvike- ja ravitsemustieteiden osastolta. 

Kurssi on osa Helsingin, Lúrion ja Eduardo Mondlane -yliopistojen yhteishanketta, jossa rakennetaan valmiuksia antaa ravitsemus- ja elintarviketieteellistä korkeakoulutusta Mosambikin yliopistoissa. Hanketta rahoittaa Opetushallituksen Team Finland Knowledge -ohjelma ja sen johtajana toimii Liisa Korkalo Helsingin yliopistosta.  

 
— Pyrkimyksemme on vahvistaa menetelmällistä osaamista ei vain teoriassa vaan myös käytännössä, kertoo yliopistonlehtori Noora Kanerva.   

Kurssi tarjosi opiskelijoille sekä teoreettista opetusta että käytännön harjoituksia kehon koon mittaamisessa ja ruoankäyttöhaastattelujen tekemisessä. Kenttätyöpäivänä he lähtivät mittaamaan ja haastattelemaan asukkaita yhdessä Nampulan kaupunginosista.  

— Konkreettinen harjoittelu antoi opiskelijoille itsevarmuutta, mikä on hyödyllistä heidän tulevissa opinnäytetöissään ja työelämässä, toteaa vanhempi yliopistonlehtori Riitta Freese.  

Kurssin opiskelijat pohtivat myös mittaamisen eroja terveysasemien päivittäisessä kliinisessä työssä verrattuna tieteellisissä tutkimuksissa käytettyihin mittauksiin. Jälkimmäisissä vaatimukset menetelmien yhdenmukaisuudesta ja työn tarkkuudesta ovat tiukemmat. 

Lisäksi kurssilla harjoiteltiin ravintolaskentaohjelmalla saatujen tietojen käsittelyä. 

—  Mosambikissa niukat taloudelliset resurssit usein estävät lisenssimaksullisten ohjelmistojen käytön, ja siksi oli tärkeää opettaa ilmaisten ohjelmien käyttöä, toteaa Korkalo.  

— Opiskelijat pitivät ravintolaskentaohjelman opettelua erittäin hyödyllisenä, ja mahdollisuus lisäharjoitteluun kurssin jälkeisenä päivänä sai osakseen suurta kiinnostusta, iloitsee Korkalo.  Kurssin opiskelija Lidia Andarusse kertookin aikovansa hyödyntää ravintolaskentaohjelmaa omassa opinnäytetyössään. 

— Aiomme ottaa ravintolaskentaohjelman käytön osaksi maisteriohjelman opetusta, kertoo professori Almeida Machamba.

Kurssin päätteeksi professori Mikael Fogelholm ohjasi opiskelijoita yhteisöintervention suunnittelussa ja arvioinnissa soveltaen ongelmalähtöistä opetusmallia

— Tavoitteena oli, että tämä viimeinen päivä sitoo edellisten päivien opit laajempaan kehykseen. Innokkaat ryhmäkeskustelut viittaavat vahvasti siihen, että onnistuimme tavoitteessa”, toteaa Fogelholm.   

Koulutusyhteistyö Helsingin, Lúrion ja Eduardo Mondlane -yliopistojen yliopistojen välillä jatkuu, ja toinen samanlainen kurssi järjestetään  Eduardo Mondlane -yliopistossa Maputossa vuonna 2024. Myös kaksi mosambikilaista opiskelijaa saapuu Helsinkiin tekemään laboratorioanalyyseja omia opinnäytetöitään varten.  

Lisätietoja