Lotta Kaila on Vuoden tieteentekijä 2023

Vuoden tieteentekijäksi valitun Lotta Kailan mukaan luonnon monimuotoisuuden turvaamisen kannalta ei ole varaa siihen, että tutkijat tuovat tuloksensa ainoastaan tiedeyhteisön tietoisuuteen.

Vuoden tieteentekijän tunnustus on myönnetty MMT Lotta Kailalle. Hän on oma-aloitteisella ja aktiivisella tiedeviestinnällään tehnyt näkyväksi väitöskirjatutkijan työtä ja tutkimustyön yhteiskunnallista ulottuvuutta.

Kaila väitteli marraskuussa Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa torjunta-aineiden vaikutuksista pölyttäjäkantoihin Suomessa.

– Lotta Kaila on tuonut tutkimuksellaan paitsi uutta tietoa päätöksenteon tueksi, hän on tehnyt myös väitöskirjatutkijan työtä näkyväksi. Kaila on hyödyntänyt työelämässä jo hankittua osaamistaan ja verkostojaan tutkimuksestaan viestiessään ja onnistunut samalla sanoittamaan tutkijan työn ylä- ja alamäkiä inhimillisesti ja taitavasti. Kailan työ osoittaa, miten tutkijoiden osallistuminen yhteiskunnalliseen vuoropuheluun on mahdollista myös tutkimuksen teon aikana vertaisarviointiprosessia vaarantamatta, Tieteentekijöiden liiton puheenjohtaja Tero Karjalainen perustelee liiton julkaisemassa uutisessa.

Lotta Kaila sai kiitosta väitöskirjatutkijan työn näkyväksi tekemisestä suurelle yleisölle sekä perinteisiä että moderneja viestintäkanavia hyödyntäen. Kailan laatima taitettu ohjeistus väitöstilaisuuden seuraamiseen keräsi paljon huomiota esimerkillisenä tieteen yleistajuistajana sosiaalisessa mediassa. Lisäksi hän on kertonut tutkimustyöstään avoimesti myös perinteisessä mediassa.

Kailan mukaan tutkijat ovat aiheensa asiantuntijoita omaa tutkimustaan laajemmin. Hänen mielestään heillä pitää olla rohkeutta osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun ja tulkita tutkimustuloksiaan osana laajempia kokonaisuuksia. Luonnon monimuotoisuuden turvaamisella ei ole varaa siihen, että tutkijat tuovat tuloksensa ainoastaan tiedeyhteisön tietoisuuteen.

Pitkäjänteistä työtä tehneelle Kailalle tunnustus merkitsee paljon.

– Valinta tuntuu erityisen hyvältä, sillä olen usean vuoden ajan tietoisesti kehittänyt viestintätaitojani. Aivan mahtavaa, että työ näkyy myös ulospäin, hän iloitsee.

Vuoden tieteentekijä on Tieteentekijöiden liiton vuosittain myöntämä palkinto yhteiskunnallisesti aktiiviselle ja ansioituneelle tieteentekijälle.